Badania wody w Zalewie Sulistrowickim

W dniu 4 czerwca 2018 r. Gmina Sobótka zleciła akredytowanemu laboratorium we Wrocławiu (firma JARS sp. z o.o.), badanie wody w Zalewie Sulistrowickim. Przedmiotem zlecenia było badanie wody na cele kąpieliskowe, zgodne z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1602 ze zm.). Wyniki wszystkich badanych parametrów wyszły bez zastrzeżeń i mieszczą się w normach dla wody kąpieliskowej, jednak z uwagi na brak załogi ratownictwa wodnego oraz brak spełnienia szeregu innych wymagań dotyczących kąpielisk, kąpiel w zalewie może odbywać się jedynie na własną odpowiedzialność.

źródło: Gmina Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *