Gmina Sobótka, dzięki uzyskanemu wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, realizuje projekt „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka”

 

Gmina Sobótka, dzięki uzyskanemu wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, realizuje projekt „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka”. Przyznane dofinansowanie w kwocie 107.190 zł zostanie przeznaczone na wsparcie eksperckie przy opracowaniu dokumentu, opracowanie koncepcji projektowej – elementu graficznego programu rewitalizacji, szkolenia dla członków grupy roboczej, działania aktywizujące społeczność lokalną, takie jak: warsztaty dla dzieci, podczas których zostanie stworzone logo rewitalizacji oraz promocja programu poprzez udział mieszkańców w grze miejskiej. Efektem końcowym będzie opracowanie dokumentu strategicznego, który wyznaczy kierunki działań gminy w zakresie rewitalizacji oraz umożliwi uzyskanie wsparcia ze środków unijnych na działania rewitalizacyjne i pośrednie wspólnotom mieszkaniowym, spółdzielni, organizacjom pozarządowym, przedsiębiorcom, gminie i innym podmiotom.

 

logotypy_rewitalizacja

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *