Gmina Sobótka przystąpiła do pilotażowego projektu „Cyfrowa szkoła” i uzyskała dotację w kwocie 140.000 zł

Gmina Sobótka przystąpiła do pilotażowego projektu „Cyfrowa szkoła”. W kwietniu b.r. został złożony do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wniosek na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli dla potrzeb realizacji zajęć dydaktycznych, w tym komputerów z oprogramowaniem i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w celu wdrożenia stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania w klasach IV-VI na zajęciach lekcyjnych. W ramach projektu zakupimy m.in. sieciowe urządzenia wielofunkcyjne, tablice interaktywne, projektory multimedialne. Gmina uzyskała dotację w kwocie 140.000 zł, co stanowi 80% wartości całego projektu. Pozostała kwota 35.000 zł będzie pochodziła z budżetu gminy Sobótka.

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *