INFORMACJE DLA ROLNIKÓW poszkodowanych w powodzi

 

ZGŁOSZENIE SZKODY

Wystąpienie szkody powstałej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym powstałą w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego należy zgłosić niezwłocznie, jednakże nie później niż 10 dni roboczych od dnia jego wystąpienia do Urzędu Gminy właściwego ze względu na miejsce położenia uszkodzonych upraw, zwierząt lub środków trwałych.

Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej na formularzach obowiązujących w województwie dolnośląskim.

Są to:

  1. Wniosek rolnika dotyczący oszacowania szkód
    w gospodarstwie rolnym
  2. Oświadczenie rolnika o plonach cenach oraz kosztach nieponiesionych i poniesionych –   zał. nr 1
  3. Oświadczenie rolnika o ilości zwierząt i ich cenach – zał. nr 2

Powyższe wnioski dostępne są na stronie Internetowej eboi.sobotka.pl/dokumenty/wydzial.dhtml:
 

KLĘSKI ŻYWIOŁOWE:

lub w siedzibie UMiG SOBÓTKA

Uwaga – możliwe jest zgłoszenie szkody w formie pisemnej na innych formularzach, pod warunkiem, że będą zawierały wszystkie niezbędne informacje, umożliwiające prawidłowe oszacowanie szkód przez komisję.

W  „O Ś W I A D C Z E N I U o plonach, cenach oraz kosztach nieponiesionych”  kol. 4 i 5 obowiązkowo podają producenci posiadający oficjalną dokumentację źródłową, pozostali nie wypełniają tych kolumn.

W „Oświadczeniu o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji)”, kol. nr 2 i 3 obowiązkowo podają producenci prowadzący produkcję zwierzęcą, nawet wtedy gdy nie ponieśli szkód w tej produkcji

ŚREDNIE PLONY, CENY JEDNOSTKOWE, WARTOŚĆ PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

Producenci rolni posiadający pełną dokumentację dotyczącą uzyskiwanych plonów, cen jednostkowych wartości produkcji zwierzęcej są zobowiązani podać
w oświadczeniach (zał. nr 1 i zał. nr 2) średnie wielkości z ostatnich 3 lat wyliczone na jej podstawie.

Taka dokumentacja to np. księgi rachunkowości „FADN” oraz Raporty roczne „FADN”.

Również sprawozdania o powierzchni zasiewów i zbiorach „R-05”; „R-06” sporządzane przez podmioty prawa handlowego.

W przypadku występowania w gospodarstwie upraw lub zwierząt dla których nie są zbierane dane statystyczne, również konieczne jest podanie informacji o plonach, cenach jednostkowych i wartości produkcji zwierzęcej przez producenta rolnego.

 

 

 

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *