Informacje o Ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny

karta_duzej_rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Już od 16 czerwca każda rodzina z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu będzie mogła w swojej gminie złożyć wniosek o wydanie karty. Pierwsze z nich będą wydawane już w lipcu.

       Liczba instytucji i firm, które zaoferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wkrótce pełną listę będzie można znaleźć na stronie https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia . Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

      Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

 Wnioski do rządowego projektu – Karta Dużej Rodziny na terenie miasta i gminy Sobótka przyjmowane będą w Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce:

Poniżej link do szczegółowej strony internetowej, na której publikowane będą informacje dotyczące formalności związanych z Kartą Dużej Rodziny oraz lista benefitów przysługujących potencjalnym uczestnikom programu wraz jej późniejszymi aktualizacjami.

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny

Kto może otrzymać Kartę Dużych Rodzin?


Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód:
1) rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej − do ukończenia 25. roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
2) rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,
3) dziecko – w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka (na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

Jakie dokumenty do wniosku?


Wymagane dokumenty od wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie Karty Dużej Rodziny (należy okazać oryginały lub odpisy dokumentów).
1) Wniosek wypełniony na formularzu (podany na stronie internetowej lub otrzymany w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sobótce)
Składając wniosek przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty Dużej Rodziny, w szczególności:
2) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. W przypadku, gdy w postanowieniu brak jest wskazania konkretnej rodziny, w której dziecko ma zostać umieszczone, wymagane jest przedstawienie zaświadczenia z PCPR we Wrocławiu, wskazującego rodzinę, w której dziecko zostało umieszczone;
7) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka)  – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, wydane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

 

W załączniku poniżej można pobrać wniosek, który należy wypełnić złożyć we wskazanym miejscu w celu ubiegania się o wydanie Karty Dużej Rodziny.

 

 

 

Jakie uprawnienia daje karta?
Wykaz uprawnień  wynikający z posiadania Karty Dużej Rodziny oraz wykaz instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom są dostępne na witrynie internetowej www.rodzina.gov.pl. Rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny będą mogły liczyć np. na tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest uzupełnieniem lokalnych kart, które gminy przyznają swoim mieszkańcom. Wykaz zniżek oraz oferty partnerów KDR można znaleźć tutaj. 
Karta wydawana jest bezpłatnie! Wydanie duplikatu Karty podlegać będzie opłacie 8,76 zł.

Poniżej przykładowy wygląd Karty Dużej Rodziny:

karta_duzej_rodziny1

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *