„Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)” – podpisanie umowy partnerskiej

11 kwietnia 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka podpisał w Świdnicy umowę partnerską dotyczącą realizacji projektu „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)”. Umowa zawarta pomiędzy liderem projektu, Odziałem Terenowym Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy i gminami: Kobierzyce, Oborniki Śląskie, Siechnice, Żórawina, Długołęka, Kąty Wrocławskie, została podpisana w związku z przygotowaniami wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałania 3.3.2 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT WrOF”, Typ 3.3 e „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – formuła grantowa.

źródło: Gmina Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ