Kolejna odsłona akcji paragonowej „Nie daj się oszukać – Sprawdź paragon”

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu informuje, że podobnie jak w latach ubiegłych, w całym kraju trwa kolejna odsłona ogólnopolskiej całorocznej kampanii informacyjnej Ministerstwa Finansów „Nie daj się oszukać – Sprawdź paragon". Akcja ma uświadomić społeczeństwu korzyści płynące z brania paragonów oraz z rzetelnego ewidencjonowania obrotów na kasach fiskalnych przez przedsiębiorców.

W najbliższym czasie planowane jest kolejne przedsięwzięcie, związane z uświadomieniem społeczeństwu roli paragonów, loteria paragonowa. Prawidłowy paragon to ważny aspekt loterii, gdyż w losowaniach będą brały udział tylko te zweryfikowane. Paragony niefiskalne nie będą mogły być rejestrowane na stronie loterii i brać w niej udziału.


Paragon fiskalny jest dokumentem fiskalnym emitowanym przez kasę rejestrującą dla nabywcy w momencie sprzedaży, potwierdzającym dokonanie tej transakcji. Każdy paragon fiskalny zawiera charakterystyczne elementy:

Przykład prawidłowego paragonu fiskalnego              

                – centralnie umieszczony napis paragon fiskalny,

                – NIP wystawcy, jego nazwę i adres,

                – nazwę towaru lub świadczonej usługi,

                – cenę,

                – logo i numer unikatowy kasy.

 

 

 

 

 

Paragon niefiskalny jest dokumentem wystawianym przed fiskalizacją kasy i nie powinien być przekazany kupującemu jako dowód zakupu, jeżeli sprzedawca jest zobowiązany do ewidencjonowania obrotów na kasach rejestrujących. W przypadku niewydania paragonu, jak również wydania paragonu niefiskalnego przez podatnika, na którym ciąży obowiązek jego wystawienia, wartość podatku VAT z reguły i tak jest pobierana od konsumenta.

 

Nieprawidłową praktyką jest wystawianie dokumentów dla klienta takich jak np.: „rachunek”, „rachunek próbny”, „rachunek kelnerski” z danymi dotyczącymi wyłącznie wykazu dostarczonych towarów lub wykonanej usługi, bez wyszczególnienia podstaw opodatkowania i należnych podatków. Przykładem branży, w której zjawisko paragonów niefiskalnych jest szczególnie obecne, jest gastronomia. Funkcjonuje tu często „paragon" potocznie nazywany rachunkiem lub paragonem kelnerskim.

 

To ty decydujesz!

Aktualna odsłona kampanii paragonowej, podobnie jak poprzednie, kierowana jest do konsumentów. To konsument decyduje o tym, czy ostatecznie bierze paragon. To również on, jako posiadacz paragonu, ma możliwość jego sprawdzenia. Dlatego dziś zwracamy uwagę konsumentów nie tylko na egzekwowanie paragonu, ale również o jego sprawdzenie. Pamiętajmy, że upominając się o paragon wspieramy uczciwą konkurencję oraz przyczyniamy się do zwalczania szarej strefy, bowiem paragon jest potwierdzeniem, że kwota podatku trafiła do budżetu państwa, czyli do naszej wspólnej kasy, a nie do kieszeni nieuczciwego przedsiębiorcy. Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jednym ze źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego jest ich udział w podatku dochodowym oraz wpływy z tytułu podatku dochodowego rozliczanego w formie karty podatkowej. Upominając się każdorazowo o paragon, konsumenci przyczyniają się do zwiększenia wpływów do budżetu państwa jak i budżetów gmin. To z kolei może skutkować większymi nakładami np. na poprawę naszego bezpieczeństwa (działania policji i wojska finansowane są z budżetu), szkolnictwo, służbę zdrowia, inwestycje gminne (drogi, chodniki, stadiony, infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną). Dlatego dziś zwracamy uwagę konsumentów nie tylko na egzekwowanie paragonu, ale również o jego sprawdzenie.

 

 

Więcej informacji na stronie:

www.mf.gov.pl/Działalność/Działalność edukacyjna/Kampanie/”Nie daj się oszukać-Sprawdź paragon”

 

 

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *