GOjump – konkurs trampolinowy

Startujemy z kolejnym konkursem!

 

GOjump – konkurs trampolinowy

GOJump_logo

Wspólnie z GOjump – największym parkiem trampolin w Polsce startujemy z kolejnym konkursem.

Tym razem do zdobycia podwójna wejściówka do Gojump

Wystarczy odpowiedzieć na 2 poniższe pytania konkursowe:

1. Na jakiej ulicy we Wrocławiu 14 maja otworzy się GOjump – największy park trampolin w Polsce?

2. Jakie strefy są w GOjump? (możesz zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)

Więcej o gojump – przeczytacie w artykule: gojump – park trampolin

Zapoznajcie się także regulaminem dostępnym poniżej.

ZAPRASZAMY

 

 

 

 

Regulamin konkursu:

 

I. Informacje podstawowe

Regulamin określa warunki i zasady udziału w konkursie „GOjump – konkurs trampolinowy”

 

Organizatorem Konkursu jest portal twojaSobotka.pl oraz GOjump – największy park trampolin w Polsce, fundatorem nagród jest GOjump

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca w Gminie Sobótka, która udzieli prawidłowych odpowiedzi na pytania konkursowe.

Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. Zgoda powinna być dostarczona w formie papierowej na adres organizatora konkursu.

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni u Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe i współpracujące z serwisem www.twojaSobotka.pl

Konkurs jest przeprowadzany w okresie od dnia: 12.05.2016 do 19.05.2016r.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi : najpóźniej w terminie 3 dni od zakończenia konkursu. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu przez Uczestnika.

II. Zasady Konkursu

 

III. Nagrody i zasady ich przyznawania:

Nagrodą w konkursie jest podwójna wejściówka do GOjump we Wrocławiu.
Wejściówka wydana będzie osobiście w formie kuponu imiennego przez członków redakcji www.twojasobotka.pl
wejściówki obowiązują od poniedziałku do piątku, z wykluczeniem soboty i niedzieli
dzieci 4 r.ż. – 13 r.ż muszą być pod opieką rodziców
wejście ważne do 30 sierpnia 2016 roku
konieczna jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna – 533 399 240
po rezerwacji telefonicznej wymagane będzie również wysłanie emaila na konkurs@gojump.pl z potwierdzoną datą i godziną

 

W celu wyłonienia zwycięzcy konkursu powołana zostanie komisja konkursowa.

Ze wszystkich nadesłanych odpowiedzi Komisja wylosuje prawidłową, której autor otrzyma wejściówkę

W celu otrzymania nagrody uczestnik jest zobowiązany przekazać Organizatorowi konkursu dane potrzebne do przekazania nagrody takie jak (Imię, nazwisko, adres email, opcjonalnie w razie potrzeby, telefon, adres zamieszkania ). W przypadku niedostarczenia powyższych danych w terminie 3 dni od dnia wyłonienia zwycięzców Komisja może przekazać wylosowany kupon kolejnemu wylosowanemu laureatowi.

 

IV. Dane Osobowe i pozostałe warunki

1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu.

2. W razie niepodania przez uczestnika danych koniecznych do wzięcia udziału w konkursie organizator ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w konkursie.

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swych danych osobowych, a także prawo do ich poprawienia lub usunięcia.

4. Uczestnik konkursu oświadcza iż jest autorem haseł, myśli opinii oraz innych opublikowanych w ramach konkursu treści oraz ponosi pełną odpowiedzialność prawną za opublikowane treści.

5. Uczestnik konkursu zgadza się na pełne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie wykorzystywanie przez portal www.twojaSobotka.pl zamieszczonych przez Uczestnika haseł, myśli opinii oraz innych opublikowanych w ramach konkursu treści. Publikując odpowiedź na pytanie konkursowe uczestnik konkursu przekazuje wszelkie i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do tej treści organizatorowi konkursu.

6. Administratorem danych osobowych jest firma INFORD – Łukasz Ordecha z siedzibą w 55-050 Sulistrowice, ul. Krótka 1. Wszelkie pytania, uwagi oraz informacje dotyczące danych należy kierować na adres email redakcja@twojasobotka.eu lub w formie pisemnej na adres siedziby administratora danych.

 

V. Reklamacje

1.Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu mogą być zgłaszane przez cały czas trwania konkursu na adres email: redakcja@twojasobotka.eu

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, numer telefonu uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

5. Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem nagród, wynikające z błędnego podania przez uczestnika adresu, na który to adres została wysłana lub dostarczona nagroda. W sytuacji, w której przesyłka wróci do nadawcy z powodów opisanych w tym punkcie, jej ponowne wysłanie odbywa się na koszt uczestnika oraz na jego prośbę. W sytuacji, której uczestnik odmówi przyjęcia przesyłki traci on prawo do nagrody.

VI. Postanowienia końcowe

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie interpretacje regulaminu należą do organizatora.

2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają m.in. odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

VII. Zasięg terytorialny konkursu

1. Konkurs przeprowadzony jest w sieci internet.

2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba spełniająca warunki uczestnictwa w konkursie

3. Nagrody konkursowe mogą być wręczone tylko i wyłącznie na terytorium Gminy Sobótka.

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

9 komentarze do wpisu “GOjump – konkurs trampolinowy

 1. Marta pisze:

  1.A
  2.A,C

 2. Tomasz pisze:

  Witam.
  Fajny konkurs poniżej moje odpowiedzi:
  1. A
  2. A, B,C

 3. Misia pisze:

  Odpowiedzi

  1: A
  2: A,B

 4. asia pisze:

  Odpowiedzi to

  1 – A
  2 – A,B

  Czekamy na losowanie!!!!

 5. Ola pisze:

  1. A
  2. A, B, C

 6. Monia pisze:

  1.A
  2. A,B,C

 7. enik pisze:

  Odpowiedzi to:
  1-a
  2-a,b,c

 8. admin pisze:

  Zwycięzcą konkursu trampolinowego została OLA – GRATULUJEMY!

  Wejściówki zostaną przekazane zaraz po ustaleniu terminu i miejsca! Wszystkim pozostałym dziękujemy za dobrą zabawę i zapraszamy ponownie.

 9. admin pisze:

  GRATULUJEMY OLU – prosimy o kontakt z redakcją http://www.twojasobotka.pl w celu ustalenia terminu i miejsca odbioru wejściówek!

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *