Zimowy konkurs z KWN Górnik – edycja I

Lubicie rodzinne szusowanie i narciarskie szaleństwa? Zastanawiacie się gdzie wyskoczyć na narty w zimowe, piątkowe popołudnie lub wolną sobotę? Zapraszamy do Kompleksu Wyciągów Narciarskich Górnik – położonych niecałe 50 km od Ślęży!

Specjalnie dla Was, wspólnie z KWN Górnik, przygotowaliśmy pakiet zimowych konkursów.

 

 

konkurs-narty-rzeczka-2015-

Pytanie konkursowe:

Jak nazywa się kompleks wyciągów narciarskich w Rzeczce, wraz z którym organizujemy konkurs oraz dlaczego warto wybrać się na jego stoki?

 

 

Nagrody:

Dwa karnety dla osób dorosłych na jazdę dzienną na stokach KWN Górnik w Rzeczce!

 

Regulamin konkursu:

 

I. Informacje podstawowe

Regulamin określa warunki i zasady udziału w konkursie „Zimowy konkurs z KWN Górnik” – edycja I

 

Organizatorem Konkursu jest portal twojaSobotka.pl, fundatorem nagród jest F.U.H ‚JARKO’ SC właściciel KWN Górnik

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca w Gminie Sobótka, która „polubi” Fanpage serwisu twojaSobotka.pl pod adresem: https://www.facebook.com/Sobótka-miasto-pod-Ślężą

Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. Zgoda powinna być dostarczona w formie papierowej na adres organizatora konkursu.

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni u Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe i współpracujące z serwisem www.twojaSobotka.pl

Konkurs jest przeprowadzany w okresie od dnia: 28.12.2015 do 04.01.2016r.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi : najpóźniej w terminie 3 dni od zakończenia konkursu. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu przez Uczestnika.

II. Zasady Konkursu

 

III. Nagrody i zasady ich przyznawania:

Nagrodami w konkursie są 2 karnety dla osoby dorosłej na jazdę dzienną na stokach KWN Górnik.
Jeden uczestnik konkursu może otrzymać maksymalnie jeden karnet w danej edycji konkursu.

Karnety wydawane są w wersji papierowej. Odbiór karnetów odbywa się osobiście na terenie Sobótki. Otrzymany karnet należy zrealizować zgodnie z instrukcją w kasie biletowej KWN Górnik.

W celu wyłonienia zwycięzcy konkursu powołana zostanie komisja konkursowa.

Ze wszystkich nadesłanych odpowiedzi Komisja wylosuje dwie, których autorzy otrzymają karnety.

W celu otrzymania nagrody uczestnik jest zobowiązany przekazać Organizatorowi konkursu dane potrzebne do przekazania karnetu takie jak (Imię, nazwisko, adres email, telefon, adres zamieszkania ). W przypadku niedostarczenia powyższych danych w terminie 3 dni od dnia wyłonienia zwycięzców Komisja może przekazać wylosowany kupon kolejnemu wylosowanemu laureatowi.

 

IV. Dane Osobowe i pozostałe warunki

1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu.

2. W razie niepodania przez uczestnika danych koniecznych do wzięcia udziału w konkursie organizator ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w konkursie.

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swych danych osobowych, a także prawo do ich poprawienia lub usunięcia.

4. Uczestnik konkursu oświadcza iż jest autorem haseł, myśli opinii oraz innych opublikowanych w ramach konkursu treści oraz ponosi pełną odpowiedzialność prawną za opublikowane treści.

5. Uczestnik konkursu zgadza się na pełne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie wykorzystywanie przez portal www.twojaSobotka.pl zamieszczonych przez Uczestnika haseł, myśli opinii oraz innych opublikowanych w ramach konkursu treści. Publikując odpowiedź na pytanie konkursowe uczestnik konkursu przekazuje wszelkie i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do tej treści organizatorowi konkursu.

6. Administratorem danych osobowych jest firma INFORD – Łukasz Ordecha z siedzibą w 55-050 Sulistrowice, ul. Krótka 1. Wszelkie pytania, uwagi oraz informacje dotyczące danych należy kierować na adres email redakcja@twojasobotka.eu lub w formie pisemnej na adres siedziby administratora danych.

 

V. Reklamacje

1.Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu mogą być zgłaszane przez cały czas trwania konkursu na adres email: redakcja@twojasobotka.eu

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, numer telefonu uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

5. Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem nagród, wynikające z błędnego podania przez uczestnika adresu, na który to adres została wysłana lub dostarczona nagroda. W sytuacji, w której przesyłka wróci do nadawcy z powodów opisanych w tym punkcie, jej ponowne wysłanie odbywa się na koszt uczestnika oraz na jego prośbę. W sytuacji, której uczestnik odmówi przyjęcia przesyłki traci on prawo do nagrody.

VI. Postanowienia końcowe

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie interpretacje regulaminu należą do organizatora.

2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają m.in. odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

VII. Zasięg terytorialny konkursu

1. Konkurs przeprowadzony jest w sieci internet.

2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba spełniająca warunki uczestnictwa w konkursie

3. Nagrody konkursowe mogą być wręczone tylko i wyłącznie na terytorium Gminy Sobótka

 

 

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

4 komentarze do wpisu “Zimowy konkurs z KWN Górnik – edycja I

 1. Tomek pisze:

  Witam. Kompleks wyciągów nazywa się Górnik.
  Warto tam pojechać aby spędzić aktywnie czas, zrelaksować się oraz dobrze się bawić!

 2. Agnieszka pisze:

  Nazwa to Kompleks Wyciągów Narciarskich Górnik.
  Warto tam pojechać aby wreszcie nauczyć się jeździć na nartach!!! hej!

 3. junix pisze:

  Wyciąg nazywa się Górnik.
  Warto pojechać tam na narty aby się zrelaksować, i spędzić aktywnie czas na świeżym powietrzu.

 4. kon pisze:

  Nazwa to KWN Górnik
  Warto pojechać do KWN Górnik aby porzucić jazdę na nartach i nauczyć się jeździć na snowboardzie!

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *