NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST na rok 2019

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA INFORMUJE, IŻ GMINA SOBÓTKA ZAMIERZA STARAĆ SIĘ PONOWNIE O DOFINANSOWANIE DEMONTAŻU, ZBIERANIA, TRANSPORTU ORAZ UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY SOBÓTKA.

     Wysokość dofinansowania może wynieść do 100% kosztów zadania. Warunkiem uruchomienia programu będzie decyzja o przyznaniu środków zewnętrznych Gminie Sobótka przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska we Wrocławiu. W związku z powyższym kompletne wnioski o dofinansowanie prac, można składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka do dnia 25 stycznia 2019 r.

Zakup i wykonanie nowego pokrycia dachowego, w przypadku demontażu dachu – nie są objęte dofinansowaniem.

W przypadku uruchomienia programu, wszystkie prace wykonywane będą latem 2019 r. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 71-335-12-39a wzory wniosków i oświadczeń do pobrania na stronie www.bip.sobotka.pl, w pokoju nr 6 lub holu Urzędu MiG.

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Sobótka o dofinansowanie zadania związanego z realizacją „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka ” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W przypadku, gdy wniosek Gminy nie ostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej, niniejszy nabór wniosków zostanie unieważniony.

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *