O ŚWIETLICY

Na zebraniu rodziców dzieci świetlicowych ustalona została składka roczna  w wysokości 20 zł- na zakup materiałów plastycznych, napojów, słodyczy itp.
Przypominamy rodzicom o obowiązku zapoznania się z regulaminem świetlicy.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Sobótce działa świetlica szkolna, do której uczęszczają uczniowie klas I-III oraz oddziału przedszkolnego.
Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7-17.
Świetlica szkolna zapewnia opiekę przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu.
Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki i rekreakcji.
Jest miejscem dobrej rozrywki, gdzie uczniowie kształtują nawyki czynnego wypoczynku, uczą się racjonalnie spędzać czas wolny, nabywać pozytywnych przyzwyczajeń,
rozwijać swoje zdolności i zainteresowania.
W myśl założeń wychowawczych i realizacji planu opiekuńczo – wychowawczego
w świetlicy prowadzone są zajęcia plastyczne, techniczne, czytelnicze, recytatorskie, gry i zabawy dydaktyczne, zajęcia i gry sportowe, zajęcia komputerowe, a także zajęcia mające na celu pomoc uczniom w nauce, odrabianie lekcji, zajęcia wyrównawcze, terapia biblioteczna.
W bieżącym roku szkolnym do świetlicy szkolnej zapisanych jest 173 dzieci.
Szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrażanie uczniów do przestrzegania przyjętych zasad, regulaminu, o wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, ćwiczenie umiejętności rozwiązywani sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.

Uczymy oceniania siebie i postaw kolegów, zachowania się w sytuacjach trudnych, ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie zadań. Przyzwyczajamy do porządku i troski o wspólne mienie.

Pomieszczenie świetlicy wyposażone są w wiele ciekawych gier edukacyjnych, telewizor, magnetowid. Uczniowie na miejscu mogą korzystać z poradników,
czasopism i innych książek. Wszystko to służy kształtowaniu i rozwijaniu różnorodnych zainteresowań uczniów i zapewnieniu ciekawych form spędzania czasu wolnego oraz rekreacji.

Źródło: http://www.sp1sobotka.pl/?q=swietlica_o_nas

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *