Ogłoszenie o procesie komunalizacji mienia

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.- przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 ze zm.) i w wyniku podjętego przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka Zarządzenia nr 88 z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie nabycia przez Gminę Sobótka od Skarbu Państwa, w drodze komunalizacji własności nieruchomości zabudowanej tj. dz. 46/3 AM-1 obręb Będkowice

informuję, że

 

wszelkie dokumenty powstałe w procesie komunalizacji dz. nr 46/3 AM-1 obręb Będkowice o pow. 757 m2 objętej księgą wieczystą nr WR1K/00263978/7 tj. zarządzenie, protokół zdawczo- odbiorczy, wypis i wyrys z ewidencji gruntów, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wypis z księgi wieczystej- są do wglądu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Sobótka
I piętro – pokój nr 7 w godzinach 8.00- 15.00 w dniach 04.12.2013 r.- 07.01.2014 r.

 

Osobą prowadzącą sprawę jest Aleksandra Bąkowska- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i gospodarki lokalowej w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska. Tel. (71) 335-12-32

 

Sobótka, dnia 4 grudnia 2013 r.

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *