Projekt pt. „Już potrafię”, dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej

Informujemy, iż od września do połowy grudnia b.r. w SP w Świątnikach i SP w Rogowie Sobóckim będzie realizowany projekt pt. „Już potrafię”, dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pozyskana dotacja 54.105 zł pozwoli zrealizować po kilkadziesiąt godzi zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w klasach I-III, socjoterapeutycznych, logopedycznych i ruchowych, połączonych z cyklicznymi wyjazdami na basen. Zostanie zakupiony sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne oraz przeprowadzone warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczące wspierania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szerszej partycypacji w życiu społecznym i w zakresie bezpiecznego tworzenia bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkolnego.

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie mechanizmów współdziałania w zakresie zapewnienia uczniom klas I-VI sprzyjających warunków do edukacji i wszechstronnego rozwoju.

 

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *