Projekt wprowadzania kompostowników.

Zakład Usług Komunalnych „HADLUX” w Sobótce, realizuje projekt wprowadzania kompostowników.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

 

Po przeprowadzeniu badań składu pojemnika na odpady z przeciętnego gospodarstwa domowego w Polsce okazało się, że łącznie z papierem i tekturą, odpady biodegradowalne stanowią ponad połowę wszystkich odpadów!

Można więc wywnioskować, że eliminując frakcję organiczną z odpadów zmieszanych trafiających na składowisko, w znacznym stopniu ograniczamy prędkość zapełniania się naszego kubła na śmieci oraz składowiska odpadów, a w dodatku eliminujemy problem powstawania gazu wysypiskowego, który wydalany do atmosfery, bardzo negatywnie wpływa na warstwę ozonową naszej planety, powodując podobnie jak freony, tzw. dziurę ozonową.

Kolejną istotną rzeczą przemawiającą przeciwko „tradycyjnemu” postępowaniu z bioodpadami jest to, że wyrzucając odpady pochodzenia biologicznego do kosza na śmieci, pozbywamy się surowca służącego do produkcji niezwykle cennego nawozu- KOMPOSTU.

Wielu spośród Państwa posiada ogródki, zajmuje się uprawą roślin, czy też posiada w swych domostwach kwiaty doniczkowe.
Otrzymany z odpadów kompost świetnie nadałby się do poprawy warunków glebowych tychże roślin.

Idąc za tą myślą, Zakład Usług Komunalnych HADLUX Sp. z o. o. w Sobótce wprowadził w życie nowoczesny i zgodny z obowiązującycmi normami sposób unieszkodliwiania odpadów pochodzenia biologicznego, poprzez składowanie i ich zagospodarowanie w miejscu powstawania (na terenie należącym do wytwórcy w/w odpadów) w odpowiednich urządzeniach – kompostownikach.

Dla zainteresowanych mieszkańców domów jednorodzinnych oraz zarządców nieruchomości wielorodzinnych przekazujemy w użytkowanie wyżej pokazane kompostowniki wykonane z PEHD o pojemności 360 lub 720 litrów, natomiast dla pozostałych klientów którzy nie widzą u siebie tego sposobu zagospodarowania bioodpadów w niedalekiej przyszłości będziemy organizować system gromadzenia i zbiórki bioodpadów w specjalistycznych pojemnikach celem ich przetworzenia w kompostowni.

To, czy taki system zagospodarowania bioodpadów zostanie pozytywnie odebrany czy nie, zależy jedynie od woli naszych klientów.

Zainteresowanych zapraszamy na stronę internetową ZUK HADLUX pod adresem: http://www.hadlux.pl

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *