Odpowiedź na pytania do kandydatów na Burmistrza Sobótki – Pan Zenon Gali

Zenon-GaliPrzedstawiamy odpowiedź Pana Zenona Gali, na „Pytania do kandydatów na Burmistrza Sobótki„.

[oryginalny plik w formie pdf dostępny tutaj »]

 

1.Które problemy naszej gminy chce Pani / Pan podjąć oraz rozwiązać jako pierwsze zaraz po wygranej w wyborach? 

Pierwszą rzeczą, którą każdy Zarządzający – zarówno firmą jak i gminą – musi zrobić jest bilans otwarcia. Standardowa procedura określająca stan posiadania i etapy realizacji poszczególnych działań pozwala sprawnie nakreślić możliwe do zrealizowania priorytety, daje szanse na utworzenie realnego planu działania w podziale na okresy krótko i długoterminowe. Jestem zwolennikiem powiedzenia „co nagle to po diable” dlatego od lat działam strategicznie.

Zapewne zadając ww. pytanie zakładaliście Państwo, iż uzyskacie odpowiedź pokazującą szybkie rozwiązanie nurtującego obecnie wiele osób problemu. Tymczasem, ja uważam, że sprawy, które można załatwić szybko należy odłożyć na II plan. Moim zdaniem w pierwszym etapie trzeba przygotować solidne podstawy do działań długoterminowych- nadać im bieg, aby móc później zająć się sprawami, które owszem -większość z nas uznaje za poważny problem – a tym czasem mają one tę zaletę, że w krótkim czasie można się z nimi uporać.

Zadania inwestycyjne są podstawą rozwoju każdej gminy. Jak Państwo wiecie, skutecznie walczyłem przez lata o środki zewnętrzne, co znalazło swoje odzwierciedlenie w dziesiątkach inwestycji na terenie naszej małej ojczyzny. W mojej ocenie priorytetem w zakresie zadań inwestycyjnych jest dalsze kanalizowanie gminy. W świetle wymogów UE brak realizacji ww. działań może obciążyć gminę potężnymi karami- a na to nie możemy sobie pozwolić.

Ten etap to także racjonalne „wychodzenie” z nietrafionych inwestycji. Uważam, że lokowanie środków w wykończenie Domu Kultury nie są trafionym pomysłem. Jestem zdania, że środki te można wykorzystać lepiej- przeznaczając je na inwestycje przynoszące wymierne korzyści finansowe. Nie wykorzystujemy ogromnego potencjału jakim są turyści przyjeżdżający masowo do Sobótki- rozwiniecie zaplecza sportowo rekreacyjnego pod typowe wypady weekendowe jest w mojej ocenie dobrą inwestycją. Stworzenie zaplecza w postaci wypożyczalni sprzętu sportowego, w tym rowerów i quadów przyciągnie dodatkowych amatorów tych tak popularnych dzisiaj sportów.

Stawiajmy na lokalnych przedsiębiorców, stworzenie im możliwości prowadzenia dobrze prosperującej działalności poprzez przygotowanie właściwej infrastruktury to konkretny, namacalny pieniądz dla gminy w postaci podatków. To mniejsze bezrobocie. To dalszy rozwój gminy.

Mając na uwadze sprawy bieżące uważam, że należy przede wszystkim ze względu na dobro naszych pociech, zamknąć kwestię niepotrzebnego konfliktu w Szkole Podstawowej nr 1. Nie jestem zwolennikiem rozkładania problemów na czynniki pierwsze. Stoję na stanowisku, że jasno określone zadania i skuteczna ich realizacja są najlepszą metodą eliminowania negatywnych debat. Dzisiaj nasze dzieci potrzebują spokoju – utwierdźmy je w tym przekonaniu pokazując, że pracujemy razem. Dzisiaj nasze dzieci potrzebują godziwych warunków nauki- dajmy im to maksymalnie angażując się w prace czyniące szkołę przyjaźniejszą dziecku.Dzisiaj nasze dzieci potrzebują poczucia bezpieczeństwa- dajmy im to zapewniając sprawniejszy monitoring obiektu oraz bezpieczniejsze dojścia do szkoły.

2.Jak i kiedy zamierza Pani/ Pan rozwiązać obecny problem dowozu dzieci do szkół nieobwodowych w naszej gminie? 

Jestem rodzicem i od zawsze stawiam bezpieczeństwo dzieci na pierwszym miejscu, dlatego  jestem zdania, że należy objąć szczególną kontrolą dowóz dzieci poprzez, jeżeli będzie to możliwe wożenie gminnymi środkami transportu.

Odnosząc się do powyższego pytania, rozumiem, że chodzi o Szkołę Niepubliczną w Rękowie i Liceum w Sobótce, wobec których Gmina nie ma ustawowego obowiązku dowozu uczniów. W sytuacji, kiedy dzieci dowożone są autobusami liniowymi (POLBUS WROCŁAW – taką formę realizacji zadania przyjęły obecne władze), a nie „szkolnymi” uważam, że szkoła w Rękowie powinna realizować zadanie dowozu swoich uczniów we własnym zakresie, a Gmina powinna wspierać finansowo działalność placówki i chronić ją. Ta sytuacja dotyczy też uczniów Liceum tym przypadku można wspólnie ze Starostwem Powiatowym wspólnie postarać się rozwiązać ten problem. Jeśli natomiast zadania dowozu uczniów powierzyłoby się tzw. autobusom szkolnym, a nie „liniowym”, to uważam, że w miarę wolnych miejsc, z autobusów szkolnych  powinny dzieci korzystać nieodpłatnie, niezależnie do jakiej szkoły chodzą , pod warunkiem, że są mieszańcami naszej Gminy.

Jaki jest Pani/Pana pomysł, plan, rozwoju naszej gminy, w zakresie turystyki oraz rekreacji? 

Sobótka jest nieoszlifowanym brylantem, a naszym zadaniem jest nadać mu odpowiedni kształt aby pokazać całe ukryte piękno. Turystyka jest moim zdaniem największą szansą rozwoju dla naszej gminy. Wypracowane przeze mnie dobre zasady współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Starostwem Powiatowym czy Ministerstwem Kultury sprawdzały się przez lata, co należy wykorzystać w perspektywie nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Lada moment uruchomione zostaną nabory na realizację projektów: musimy „trzymać rękę na pulsie”, analizować wszystkie możliwości dofinansowania. Pewne projekty muszą być konstruowane na poziomie regionu – przykładowo ścieżka rowerowa z Wrocławia do Sobótki. A swoje zwieńczenie powinny znajdować w naszej gminie w postaci profesjonalnie przygotowanych tras oraz zaplecza hotelowo gastronomicznego.

Musimy myśleć o wszystkich grupach potencjalnych odbiorców usług- dlatego powinno się rozwinąć bogatszą ofertę hoteli- też tych dostępnych na mniej zasobnych portfeli- można to rozwiązać wprowadzając obiekt hotelowy bez kategoryzacji lub – jak to w genialny sposób zrobili Austriacy- nastawić się na agroturystykę powiązaną między poszczególnymi gospodarstwami.

Wykorzystajmy naturalne ukształtowanie terenu do stworzenia miejsc aktywnego wypoczynku- na wyposażenie w sprzęt można pozyskać dofinansowanie.

Zaplanujmy więcej imprez tematycznych w kalendarzu wydarzeń naszej gminy: ściągnie to pasjonatów, którzy być może docenią walory naszej lokalizacji i zadomowią się u nas na dłużej.

Tutaj także nie można działać pochopnie. Trzeba opracować plany zagospodarowania poszczególnych obszarów, tak aby tworzyły rozwiązania systemowe wzajemnie się uzupełniające. Powrócę do koncepcji rozbudowy stadionu i budowy basenu. Opracuję szczegółowy plan zagospodarowania przylegających terenów pod inwestycje sportowo-rekreacyjne i będę poszukiwał inwestorów do ich realizacji, również na zasadach partnerstwa publiczno prywatnego.

I jeszcze raz tu powtórzę- stawiamy na naszych lokalnych przedsiębiorców, którzy mają wiedzę i są związani z tym regionem. Podstawą sukcesu jest dobry pomysł, a tych mi nie brakuje.