Odpowiedź na pytania do kandydatów na Burmistrza Sobótki – Pani Ewa Jankowiak

Ewa-JankowiakPrzedstawiamy odpowiedź Pani Ewy Jankowiak na „Pytania do kandydatów na Burmistrza Sobótki„.

 
[oryginalny plik w formie pdf dostępny tutaj » )

Które problemy naszej Gminy chce Pani podjąć, oraz rozwiązać jako pierwsze, zaraz po wygranej.

1.Najważniejszą sprawą jest dokończenie kanalizacji z uwagi na ewentualne kary jakie musielibyśmy płacić nie dotrzymując uzgodnionych terminów.

2.Przyjrzenie się i ewentualna reorganizacja ZGKiM Ślęża w taki sposób, aby wyeliminować marnotrawstwo wody i obniżyć poniesione straty. Nie musi to pociągać za sobą likwidacji etatów. Ale dotychczasowe wykonawstwo robót, lekceważenie zgłaszanych awarii, brak właściwego dozoru technicznego muszą być wyeliminowane. Wtedy straty nie będą osiągały tak ogromnych /60%/wysokości.Chciałabym aby ZGKiM był bardziej konkurencyjny i profesjonalny.

3.Inną ważną sprawą jest stworzenie” Przyjaznego Urzędu”. Nie łączy się to wcale z żadnymi większymi kosztami, czy dodatkowym zatrudnieniem. Chodzi o zwykłą życzliwość, pomoc, dotrzymywanie terminów i zmiana w podejściu do petentów. „ Urzędnik przewodnikiem i doradcą petenta”.

4.Współudział mieszkańców w podejmowaniu rozwiązań większych problemów, poprzez utworzenie budżetu obywatelskiego i tzw. mapy działań. Dla mnie samorządność to współdziałanie.

Jak i kiedy zamierza Pani rozwiązać obecny problem dowozu dzieci wiejskich do szkół nie obwodowych w naszej Gminie.

N a t y c h m i a s t. Przede wszystkim to nie powinien być problem, tylko zwykłe działanie osób do tego powołanych i kompetentnych. Pojawił się jakiś paradoks. Mamy oto szkolę nr 1 w Sobótce przepełnioną / wg Pani Dyrektor i Burmistrza/, a nie chcemy wyłożyć stosunkowo niewielkich pieniędzy/ a może żadnych/ na dowożenie tych dzieci do mniejszych szkół gminnych. Zaiste trudno to zrozumieć. Co do kompleksowego rozwiązania tego zagadnienia / dla mnie to nie problem/ musiałabym przyjrzeć się dokładnie temu zjawisku, jego długofalowości trwania i przedstawienia wniosków i metod działań wszystkim zainteresowanym w tym rodzicom dzieci w odpowiednim czasie/ z wyprzedzeniem/po uprzednim wysłuchaniu ich propozycji czy oczekiwań.

Jaki jest Pani pomysł, plan rozwoju naszej gminy w zakresie turystyki oraz rekreacji.

A to akurat takie moje „oczko w głowie”. Proste pytanie, ale zagadnienie szerokie i dla mnie sztandarowe. Cały problem naszej gminy to brak długofalowego projektu u dotychczasowych Burmistrzów obejmującego ten aspekt. Remont chodników, dróg czy kanalizacji to obowiązek. Turystyka i rekreacja ze względu na nasze położenie, to tak naprawdę, jedyny kierunek rozwoju. Nasza wizja. Wplatam w to bardzo mocno sport masowy, rekreacyjny, w sposób szczególny obejmujący dzieci całej Gminy. Powołam animatorów sportu dla dzieci/ w tym z rodzin dysfunkcyjnych/, aby popołudnia w miarę możliwości mogły być przeznaczone na ruch i zajęcia sportowe. Animatorzy sportu mieliby pod opieką całą gminę. Wchodziliby oni w skład Komitetu ds. sportu, turystyki oraz rekreacji.

Mogłoby to nam pomóc pozbyć się wielu patologii występujących w naszej gminie. Chcemy odciążyć Ślężę poprzez utworzenie tras rowerowych, biegowych czy tylko spacerowych z pominięciem głównych tras przelotowych, tak zatłoczonych w okresie weekendów. Trasy te będą uatrakcyjnione siłowniami , placami zabaw na świeżym powietrzu, a także miejscami z zachowanym ekosystemem, gdzie w ciszy będziemy mogli delektować się naszą przyrodą i jej życiem. Taka swoista edukacja poprzez sport czy rekreację. Ożywi to naszą okolicę pod względem przyrodniczym i edukacyjnym. Mając tak ciekawe tereny, mając innowacyjny pomysł, postaramy się zarazić nim Starostwo Powiatowe, czy ościenne bogate gminy. Nie zapominam o moim marzeniu. Obiecuję i zrealizuję budowę basenu krytego. Skupiając się na dzieciach i młodzieży nie zapominam o seniorach. Oni także potrzebują wsparcia i szczególnego podejścia. Dla nich rekreacja poprzez ruch to, być może ,drugie życie- szczęśliwsze. Bycie młodym, gdy jest się młodym, to żadna sztuka. Ale bycie młodym gdy PESEL nie ten, to jest coś o co warto walczyć!!! Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na mojej stronie internetowej WWW.ewajankowiak.pl, gdzie o wiele obszerniej opisujemy nasze ewentualne poczynania w tej sprawie. Do realizacji tych celów potrzebujemy ludzi entuzjastycznie nastawionych do życia, przełamujących bariery niemocy lub przyzwyczajeń. Na naszym terenie tacy są! Działają często świetnie, ale potrzebują wsparcia i koordynacji.

Działajmy razem

Ewa Jankowiak