Stanowisko w sprawie uzasadnienia referendum

Stanowisko w sprawie uzasadnienia referendum

Czujemy się zażenowani polemizowaniem z osobami kolportującymi na plakatach zwykłe bzdury. Nie mieli nawet cywilnej odwagi podpisać się pod nimi. Jednakże jesteśmy w obowiązku zabrać głos w imieniu Burmistrza i Radnych Rady Miejskiej w Sobótce celem wyjaśnienia naszym Wyborcom tych anonimowych „zarzutów” stawiających w złym świetle przede wszystkim naszą Gminę.

Wszystkie można sprowadzić do zarzutów dotyczących:

a) majątku Burmistrza,

b) nadużywania władzy przez niektórych Radnych,

c) złego gospodarowania i zarządzania publicznymi pieniędzmi.

Anonimowi autorzy plakatu kolportowanego w Gminie piszą:” Rada Miejska przejęła uchwałę dzięki, której ok. 5 ha gruntów rolnych leżących w obrębie geodezyjnym Księginice Małe zostało ujętych w planie przestrzennego zagospodarowania jako tereny pod zabudowę. W ten sposób wartość terenów wzrosła ogromnie. Właścicielem tych gruntów jest Burmistrz Stanisław Dobrowolski.”

Jeśli anonimowi autorzy treści plakatu posiadają taką uchwałę, a wszystkie one są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, to proszę ją Mieszkańcom Gminy pokazać. Każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich (art. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U z 2012r. poz. 647 ze zm.).

Jeśli anonimowi autorzy treści kolportowanej na plakatach wiedzą, że Burmistrz złamał prawo to powinni poinformować o tym Prokuraturę. Skoro tego nie zrobili to powinni ponieść odpowiedzialność karną, za ukrywanie przestępstwa.

Zarzuca się nam budowę kanalizacji w Rynku i planowanie budowy kanalizacji w Przemiłowie i Księginicach. Tu zapomniano dodać jeszcze inne miejscowości: Będkowice, Przezdrowice, Mirosławice, Garncarsko, Sobótkę Zachodnią i Świątniki. Rozumiemy, że zrobiono to celowo, bo wtedy efekt „prywaty” przestałby funkcjonować należycie, a tak osiągnięto oczekiwany efekt.

Podobnie jest z drogą do Przemiłowa. Nie wspomina się już o drodze z Sobótki do Świątnik, z Sobótki na Przełęcz Tąpadła, robionej aktualnie drogi w Garncarsku oraz wyremontowanej drogi z Sobótki do Sobótki Zachodniej. O dalszych planach, które już niedługo będą realizowane nie będziemy wspominać. Mieszkańcy już niedługo zobaczą o czym mowa.

Zarzuca się nam, że od 20 lat nie budujemy dróg osiedlowych. Przypominamy, że kadencja trwa dopiero trzy lata, a drogi osiedlowe często nie są drogami gminnymi. Mimo to, właśnie w tym roku na koszt gminy wysypano na tych drogach w Sobótce Zachodniej tłuczeń.

Rowy melioracyjne nie były czyszczone od czasów PRL, dopiero w tej kadencji, dzięki społecznej pracy dwóch  radnych coś zaczęto w tej materii robić. To ten Burmistrz dał z budżetu dotację na te pracę.

Każdy znający się na rzeczy człowiek wie, że w 3 lata nie da się zrobić tego, co zaniedbano przez 20 lat. Wie również, że wszelkie oczyszczanie cieków i rowów rozpoczyna się od ich ujścia i idzie w górę. Na odwrót, nie ma to sensu.

Radni podwyższają ceny wody. W ubiegłym roku cenę podnieśliśmy dlatego, aby zakład odpowiedzialny za produkcję wody, z tych pieniędzy założył na naszej sieci wodociągowej, tzw. „monitoring”. W swoim czasie organizowano w Gimnazjum Gminnym spotkanie w tej sprawie. Szanowni anonimowi autorzy, dlaczego was na tym zebraniu nie było? Mieszkańcom i naszym Wyborcom wyjaśniamy, że taki monitoring będzie dokładnie wskazywał, w którym miejscu sieci jest wyciek wody, co skróci czas reakcji na naprawę awarii. Jest jeszcze efekt dodatkowy. Wskaże nam również, gdzie znika woda … bez rachunku. Czy warto było coś takiego robić? Podpowiemy. Inne gminy mają taki system już dawno.

Górne granice stawek podatków ulegają corocznie zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen i towarów konsumpcyjnych. Wskaźnik ten wyniósł 4% i o tyle wzrósł podatek od nieruchomości na 2013r. w stosunku do roku 2012. (Przykład: Stawka podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych wzrosła o 3 gr/m2 powierzchni użytkowej.) Podobnie było w poprzednich latach. Należy dodać, iż podatek od nieruchomości jest jednym z najważniejszych źródeł dochodu dla Gminy.

Jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2013r. przyjmuje się średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r. Rada Miejska w Sobótce podjęła stosowną uchwałę o obniżeniu średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczanie podatku rolnego, dzięki której obniżyła podatek rolny do stanu z 2012r.

Dotacje Unijne. Nabór 2007-2013 już się zakończył. Nowa pula i nowe projekty dopiero w 2014 roku. Tu wyjaśniamy, że pieniądze unijne są przeznaczone na gotowe projekty, które nie zawsze są zgodne z potrzebami i zadaniami Gminy. Na ich realizację trzeba wydać 100% kosztów,
a po spełnieniu dość rygorystycznych wymagań można dostać zwrot 50%, 75%, 80%. Obowiązuje zasada – im większa kwota, tym mniejszy procent. Ponadto już w 2012 roku wyczerpały się pieniądze na projekty „twarde”, czyli inwestycje w infrastrukturę. Tak zwane „miękkie” projekty przeznaczone były na szkolenia. Uważaliśmy, że nasze skromne zasoby finansowe nie mogą być wydawane na takie właśnie wyjazdowe szkolenia.

A’propos wyjazdów do Francji, Niemiec i Czech. Szanowni Mieszkańcy i Wyborcy. Kolejne kłamstwa, wynikające chyba z lenistwa. Wystarczyło bowiem sprawdzić, zapytać, przeczytać protokół z Komisji, albo przyjść na Komisję. Przyjazd i trzydniowy pobyt 50 osobowej Orkiestry z zaprzyjaźnionej Bergii kosztował Gminę 12 tys. złotych, a nie 30 tys. Rachunki do wglądu. Po co kłamać? Kolejnym kłamstwem jest to, że balowaliśmy w Hotelu „Pension”, nie balowaliśmy! Kolacja odbyła się w „Chacie”, a fundatorem dzika był radny Edward Żaba.

Tak, Radny Jacek Ostrowski i Witold Nazimek byli w Czechach. Na własny koszt.

Tak, grupa radnych była we Francji na zaproszenie gminy Gauchy. Strona francuska pokryła w całości pobyt zaproszonych gości. Nie tylko Radnych, ale i reprezentantów innych środowisk. Dodamy, że Sobótka podpisała dawno temu pewne porozumienia o współpracy międzynarodowej, z czego korzysta młodzież z gimnazjum, strażacy, Mieszkańcy Sobótki, którzy mogli bezpłatnie zobaczyć i posłuchać unikalnej w swoim rodzaju muzyki.

Destrukcyjna działalność wobec piłkarzy. Polecamy protokół z Komisji ZOKiS, z dnia 9 lipca 2013 roku (dostępny na stronie www.bip.sobotka.pl).

Przejęcie przez Gminę Półmaratonu. Powiemy krótko, środowisko biegaczy w tej sprawie dostało wszystko, co chciało. Tu dodamy, że Dyrektor Drozdowski rozliczył się z tej imprezy pomyślnie. Wystarczyło zapytać.

Zarzut o niegospodarność. Zaczynaliśmy z ponad trzymilionowym długiem, jaki trzeba było spłacić, co zrobiliśmy! Mimo panującego kryzysu, spłacania zadłużenia znalazły się pieniądze na remonty szkół i przedszkoli. Rozpoczęto w tym roku remont Domu Kultury, podstacji pogotowia ratunkowego i wiele drobniejszych rzeczy, o których nie warto teraz mówić.

Anonimowi autorzy treści kolportowanych na plakatach zarzucają nam, że z budżetu gminy wydaliśmy kilkadziesiąt tysięcy złotych na bankiety. Ktoś kto tak mówi jest samorządowym analfabetą i nie powinien zajmować się krytykowaniem samorządowych władz. Kwota kilkudziesięciu tysięcy złotych wymaga szanowni Wyborcy i Mieszkańcy Sobótki uchwały Rady Miejskiej. Jeśli nasi anonimowi interlokutorzy są w posiadaniu takiej uchwały proponuję po raz kolejny powiadomić prokuraturę, RIO, oraz inne organy nadzorcze. W innym wypadku będziecie ponosić winę za świadome ukrywanie przestępstwa.

Trudno jest odnosić do zarzutów spreparowanych wedle filozofii: ”Jak się kogoś błotem obrzuci to zawsze coś się przyklei”…. Tylko gdzie?
Do rąk?

Wierzymy w „efekt audytorium”.  Jacyś nieodpowiedzialni ludzie spreparowali wyssane z palca zarzuty, na które musimy teraz odpowiadać. Ale poza relacją: my – oni, jest jeszcze „audytorium”, czyli Mieszkańcy Gminy.

Szanowni Państwo!

Zwracamy się do Mieszkańców Gminy. To Wy wybraliście nas na swoich reprezentantów i to Wy macie prawo nas odwołać. Zawsze wierzyliśmy w mądrość demokracji, w otwartość, jawność wydatków publicznych pieniędzy. Gmina odpowiada za dyscyplinę budżetową przed różnymi organami nadzoru finansowego. Apelujmy do wszystkich mieszkańców. Jeśli wiecie o jakiś przypadkach łamania prawa, defraudowania pieniędzy przez Radę Miejską oraz Burmistrza proszę stosowne dowody przedstawić w Prokuraturze. Jeśli nie spełniliśmy Waszych oczekiwań – za rok wybory. Wybierzcie lepszych!

Do anonimowych kolporterów bzdur publikowanych na plakatach apelujemy! Pokażcie twarz. Stańcie do publicznej debaty. Powiedzcie nam w oczy to, co anonimowo wypisujecie na plakatach.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka  – Stanisław Dobrowolski

Przewodniczący Rady Miejskiej – Witold Nazimek

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu – Jacek Ostrowski

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich – Mirosław Lech

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa – Edward Żaba

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Mirosław Rybka

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *