Starania gminy w zakresie ochrony zabytków i poprawy stanu infrastruktury kultury

 

W październiku b.r. został złożony w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o dofinansowanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zabytkowego pałacu w Świątnikach. Gmina Sobótka ubiega się o dotację w kwocie 100.000 zł, co stanowi ok. 50% wartości kosztorysowej zadania.

 

W przygotowaniu jest wniosek o dofinansowanie remontu domu kultury na ul. Chopina. Aplikacja na kwotę ogółem 3.608.000 zł, zostanie złożona w MKiDN do końca listopada b.r. Gmina będzie się ubiegała o dofinansowanie do 75% wartości przedsięwzięcia, tj. o kwotę ok. 2.700.000 zł.

 

W 2013r., w ramach przyznanej dotacji z Ministerstwa w kwocie 319.000 zł, został zabezpieczony dach obiektu. W przypadku uzyskania wnioskowanej kwoty, zostanie wykonany cały zakres robót budowlanych zaplanowanych i koniecznych do zrealizowania, aby budynek stał się nowoczesnym centrum kultury.

 

 

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *