W sprawie dowożenia dzieci ciąg dalszy mydlenia oczu ?

Na stornie www.sobotka.pl pojawił się wpis zatytułowany „Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Świątnikach – wyjaśnienie”. Pod pismem tym podpisał się Burmistrz Stanisław Dobrowolski. Jest to, wyjaśnienie dotyczące problemu dowożenia dzieci do szkoły SP1 w Świątnikach.

Pismo Burmistrza wraz z odpowiedziami rodziców:

Po likwidacji w 2000 r. Szkoły Podstawowej w Sulistrowicach, ówczesne władze  Gminy Sobótka, zaproponowały mieszkańcom tej miejscowości przyłączenie jej do Szkoły Podstawowej w Świątnikach. Jednak rodzice nie zgodzili się na te propozycję i dlatego Sulistrowice i Sulistrowiczki, przyłączone zostały do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1, zgodnie z żądaniem rodziców.

Powoływanie się na ustalenia z roku 2000 (kiedy większość z poszkodowanych nie uczestniczyła w tych ustaleniach lub nawet nie zamieszkiwała w gminie Sobótka ) jest absurdalne, wobec złożonej w roku 2012 publicznej deklaracji – obietnicy, zapewnienia bezpłatnych dowozów dla dzieci, których rodzice wybiorą szkołę nieobwodową w Świątnikach. Uważamy, iż jest to kolejna nieelegancka próba ucieczki od tematu i zamydlania sprawy.

W ubiegłym roku szkolnym 2013/2014, grupa rodziców z Sulistrowic, Będkowic Strzegomian i Sobótki zwróciła się do Burmistrza MiG Sobótka o zapewnienie biletów miesięcznych  ich dzieciom uczęszczającym do poza obwodowej SP w Świątnikach.  W rozmowach telefonicznych z tymi rodzicami oraz w rozmowach prowadzonych przez kierownika Referatu Oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka wyjaśniano, że zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) gmina zapewnia przewozy uczniom uczęszczającym do szkół obwodowych.

Grupa rodziców NIE zgłosiła się w tej sprawie do urzędu, gdyż uznała oficjalne deklaracje Burmistrza za wiążące. Interwencja nastąpiła po tym jak Urzędnicy gminni zażądali od nas zakupu biletów! Powoływanie się w tym wypadku na ustawę nie ma związku ze sprawą, ponieważ ustawa nie zabrania pozytywnego rozwiązania tej kwestii.

Dzięki otwartości naszego ówczesnego przewoźnika, wynegocjowaliśmy niższe stawki na bilety miesięczne dla  dzieci z ww. miejscowości. Ponieważ pismo rodziców nie było podpisane z imienia i nazwiska, odpowiedź Burmistrz przekazana została pocztą e-mail dyrektorowi SP w Świątnikach z prośbą o powiadomienie rodziców.

Tłumaczenie, że nikt z Urzędu nie wiedział komu odpowiedzieć na nasze pismo, jest przykładem typowej zabawy w kotka i myszkę i próbą uniknięcia jakiejkolwiek odpowiedzialności. Wszak w tej sprawie wielokrotnie dochodziło do spotkań między rodzicami oraz pracownikami Urzędu, urzędnicy posiadają adresy praktycznie wszystkich rodziców, których dzieci uczęszczają do szkół (są one dostępne choćby w szkołach), nasze telefony są jawne i wielokrotnie z nich korzystaliśmy, korzystała z nich również Kierownik Referatu Oświaty Pani Helena Polanowska kontaktując się ze wszystkimi rodzicami telefonicznie z roszczeniami dotyczącymi braku biletów. Gmina zlekceważyła ten problem!

W bieżącym roku szkolnym – 2014/2015, temat powrócił i dotyczy grupy 18 dzieci z ww. miejscowości.  Rodzice złożyli dwa pisma w tej sprawie. Gmina wystąpiła do   Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego – który dofinansowuje przewoźników kwotą 49 % do wartości każdego wykupionego biletu miesięcznego uczniowskiego z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Rodzice zostali powiadomieni o wystąpieniu Gminy  do Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Zaznaczamy wyraźnie, iż w przeciwieństwie do słów Pana Burmistrza zamieszczonych w oświadczeniu, temat nie „powrócił w bieżącym roku szkolnym” i  jest cały czas aktualny, a fakt że gmina nie podejmowała go przez  rok nie oznacza, że problemu tego nie było. Do dnie dzisiejszego problem nasz nie został absolutnie rozwiązany. Nie mamy żadnego oficjalnego stanowiska w tej sprawie. Ze strony Burmistrza oraz Urzędu Miasta i Gminy Sobótka niestety pojawiają się tylko nic nie wnoszące  oświadczenia.

Nasze działania:

W imieniu rodziców dzieci dojeżdżających do SP1 w Świątnikach chcielibyśmy wyrazić po raz kolejny nasze rozczarowanie postawą Pana Burmistrza. Opublikowane pismo nie stanowi, absolutnie żadnego wyjaśnienia aktualnej sytuacji i po raz kolejny pokazuje, iż problem nasz nie jest traktowany poważnie.

Przypomnieć chcemy, iż w temacie dowozów do szkół w naszej gminie wydarzyło się bardzo wiele niedobrego.

Sytuacje te nie powinny mieć miejsca, a ich powstanie, jest w każdym przypadku skutkiem zaniedbań oraz lekceważenia ze strony urzędników gminnych. Wskutek ustaleń urzędników gminnych oraz przedstawicieli przewoźnika doszło do niebywałych kontroli biletów wśród pięcio, czy też sześcioletnich dzieci.

W sprawie tej interwencję podjął już Rzecznik Praw Dziecka, który uznał iż dochodziło do naruszeń praw dziecka. Rodzice złożyli skargi do instytucji  administracji publicznej nadzorujących pracę Burmistrza oraz Rady Gminy.

 

Przedstawiciele Rodziców Dzieci Dojeżdżających do SP1 Świątniki

 

 

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *