Ważna informacja dla potencjalnych wnioskodawców z terenu gminy Sobótka, którzy chcą aplikować o środki unijne

 

Ważna informacja dla potencjalnych wnioskodawców z terenu gminy Sobótka, którzy chcą aplikować o środki unijne, m.in. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w latach 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) na lata 2014-2020.

 

Gmina Sobótka przystąpiła do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Zadania, które planuje zrealizować gmina, zostały zgłoszone i będą ujęte w tym dokumencie. Natomiast pozostałe podmioty z terenu miasta i gminy Sobótka, jeśli planują ubiegać się
o środki unijne z zakresu termomodernizacji obiektów, wsparcia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz prowadzonych lub planowanych działań edukacyjnych z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami, zmian klimatycznych a także oszczędności zasobów naturalnych, powinny dokonywać zgłoszeń na stronie internetowej www.infopgn.pl, celem ujęcia ich w PGN. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę jednostki zgłaszającej, planowany zakres prac z możliwym spodziewanym efektem ograniczenia zużycia medium lub uniknięcia emisji CO2. Umieszczenie podmiotu w PGN umożliwi zgłaszanym podmiotom pozyskiwanie dofinansowania w konkursach m.in. w ramach POIiŚ oraz RPO WD na lata 2014-2020.

 

 

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ważna informacja dla potencjalnych wnioskodawców z terenu gminy Sobótka, którzy chcą aplikować o środki unijne

 

Ważna informacja dla potencjalnych wnioskodawców z terenu gminy Sobótka, którzy chcą aplikować o środki unijne, m.in. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w latach 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) na lata 2014-2020.

 

Gmina Sobótka przystąpiła do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Zadania, które planuje zrealizować gmina, zostały zgłoszone i będą ujęte w tym dokumencie. Natomiast pozostałe podmioty z terenu miasta i gminy Sobótka, jeśli planują ubiegać się
o środki unijne z zakresu termomodernizacji obiektów, wsparcia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz prowadzonych lub planowanych działań edukacyjnych z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami, zmian klimatycznych a także oszczędności zasobów naturalnych, powinny dokonywać zgłoszeń na stronie internetowej www.infopgn.pl, celem ujęcia ich w PGN. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę jednostki zgłaszającej, planowany zakres prac z możliwym spodziewanym efektem ograniczenia zużycia medium lub uniknięcia emisji CO2. Umieszczenie podmiotu w PGN umożliwi zgłaszanym podmiotom pozyskiwanie dofinansowania w konkursach m.in. w ramach POIiŚ oraz RPO WD na lata 2014-2020.

 

 

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *