Zakład Usług Komunalnych HADLUX Sp. z o.o.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W CHWILI OBECNEJ:

1. Prowadzenie Selektywnego Zbierania i Odbierania Odpadów Komunalnych, Odpadów Wielkogabarytowych, Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (RTV, AGD) z Gospodarstw Domowych i od Podmiotów Prowadzacych Działalność Gospodarczą na terenach:
Miasta i Gminy Sobótka,
Gminy Kobierzyce,
Gminy Jordanów Śląski,
Gminy Żórawina,

2. Prowadzenie Składowiska Komunalnego dla Miasta i Gminy Sobótka – obecnie:
Stacja Przeładunkowa Zmiesznych Niesegregowanych Odpadów Komunalnych,
Zaplecze do Selektywnej Zbiórki Odpadów,
Dobrowolny Punkt Gromadzenia Odpadów,

3. Całoroczne Letnie i Zimowe Oczyszczanie Ulic, Placów i Chodników

4. Prowadzenie Akcji Zimowej

5. Utrzymanie i Pielęgnacja Terenów Zieleni Miejskiej

6. Utrzymanie Cmentarza Komunalnego przy ul.Słonecznej w Sobótce

7. Usługi Transportowe i Sprzętowe:
Dowozy Dzieci do Szkół Autobusami,
Wynajem Sprzętu do Prac Ziemno – Budowlanych (Fadroma Ł-200;
koparko-ładowarka Ostrówek; podnośnik koszowy do 18 m wysięgu),

8. Inne Usługi jak :
Oznakowanie Pionowe i Poziome na Drogach Miejskich i Gminnych(posiadamy malowarkę),
Drobne Remonty i Naprawy Niespecjalistyczne Dróg i ich Nawierzchni,
Drobne Remonty i Naprawy Urządzeń Małej Architektury,
Wycinka, Przycinka Drzew z Podnośnika z Uprawnioną Ekipą,
Sprzedaż Pojemników na Nieczystości Stałe,
Selektywna Zbiórka Odpadów (do worków oraz kontenerów). 

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *