Zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie „Naturalne sąsiedztwo”

Fundacja EkoRozwoju zaprasza szkoły z terenu Powiatu Wrocławskiego do wzięcia udziału w projekcie „Naturalne sąsiedztwo”, który realizowany jest od września do końca listopada br.

 

Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw ekologicznych społeczności lokalnych zamieszkujących Powiat Wrocławski oraz podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej dotyczącej rodzimych gatunków roślin i zwierząt występujących na w/w obszarze. Przyczyną podjęcia tematu jest stałe coraz szybsze przekształcanie przez człowieka siedlisk przyrodniczych, rosnące zanieczyszczenie środowiska, wymieranie i zmniejszanie liczebności coraz większej liczby gatunków, a co za tym idzie utrata lokalnej i regionalnej różnorodności biologicznej wraz z pakietem pełnionych przez nią „usług ekosystemowych”. W ramach projektu w wybranych szkołach z terenu powiatu odbędzie się 12 trzygodzinnych warsztatów edukacyjnych, w trakcie których uczestnicy będą mogli aktywnie poznawać różne gatunki zwierząt i roślin obecnych w otoczeniu człowieka, ich funkcje oraz sposoby ochrony. Szkoły biorące udział w projekcie zostaną doposażone w instalacje przyjazne przyrodzie – domki i budki dla zwierząt oraz sadzonki rodzimych gatunków drzew/ krzewów. Rekrutacja szkół odbędzie się na podstawie formularza zgłoszeniowego. Ważnym elementem branym pod uwagę przy wyborze danej szkoły będą podejmowane działania proekologiczne/ edukacyjne oraz chęć do kontynuacji działań we własnym zakresie po zakończeniu realizacji projektu.

 

Zgłoszenia do udziału w projekcie prosimy przesyłać do 15 października 2014 roku.

 

Poniżej do pobrania formularz zgłoszeniowy.

 

Formularz zgloszenia_z regulaminem

 

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *