Zawiadomienie o 16 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 stycznia 2016r.

Sobótka, 22.01.2016r.

        BR.0002.16.2016

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.  poz. 1515 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

 

16 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 stycznia 2016r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy, sala nr 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. 1. Interpelacje i zapytania.
 2. 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 30 grudnia 2015r.
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 14 grudnia 2015r.  do 15 stycznia 2016r.
 4. 4. Sprawozdania Przewodniczących z prac ich komisji.
 5. 5. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobótka na 2016 rok.
 6. 6. Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Sobótka jest organem prowadzącym.
 7. 7. Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych dla której organem prowadzącym jest Gmina Sobótka.
 8. 8. Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sobótka.
 9. 9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Sobótka.
 10. 10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola na terenie Gminy Sobótka.
 11. 11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych i niepubliczne oddziały przedszkolne na terenie Gminy Sobótka prowadzone przez inne niż Gmina Sobótka osoby prawne i osoby fizyczne.
 12. 12. Uchwała w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Sobótka.
 13. 13. Uchwała w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka uprawnień w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie
  z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 14. 14. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu aglomeracji Sobótka.
 15. 15. Wolne wnioski i komunikaty.                                                                   

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *