Zawiadomienie o 24 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 7 września 2016 r.

Sobótka, 31.08.2016r.

        BR.0002.24.2016

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.  poz. 446)

z w o ł u j ę

24 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 7 września 2016r. o godz. 13:00 w Gimnazjum Gminnym im. Piotra Włostowica w Sobótce, sala kinowa z następującym porządkiem obrad:

 1. 1. Interpelacje i zapytania.
 2. 2. Wolne wnioski i komunikaty.
 3. 3. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 15 lipca 2016r.
 4. 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 13 czerwca do 29 lipca 2016r.
 5. 5. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sulistrowiczki.
 6. 6. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenu położonego w Sobótce przy ul. Cmentarnej.
 7. 7. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Ręków.
 8. 8. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Będkowice.
 9. 9. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki.
 10. 10. Uchwała w sprawie zmiany mpzp miasta Sobótka.
 11. 11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
 12. 12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych i niepubliczne oddziały przedszkolne w tych szkołach prowadzone przez inne niż Gmina Sobótka osoby prawne i osoby fizyczne.

 

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *