Zawiadomienie o 42 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 28 lutego 2014 roku

Sobótka, 20.02.2014r.

        BR.0002.42.2014

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r.  poz.594  z późn. zm.)

z w o ł u j ę

 

42 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 28 lutego 2014r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy, sala nr 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. 1. Interpelacje i zapytania.
 2. 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 31 stycznia 2014r.
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 20 stycznia do 14 lutego 2014r.
 4. 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z prac komisji w 2013 roku.
 5. 5. Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sobótce.
 6. 6. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2014-2020.
 7. 7. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2014r.
 8. 8. Uchwała w sprawie programu gospodarczego Gminy Sobótka na 2014 rok.
 9. 9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
 10. 10. Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.
 11. 11. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLI/424/14 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
 12. 12. Wolne wnioski i komunikaty.                                                                      

                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                  w Sobótce

                                                                                                              Witold Nazimek

 

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami  uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.                                                                               

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *