Zawiadomienie o 46 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 maja 2014r.

Sobótka, 22.05.2014r.

        BR.0002.46.2014

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r.  poz.594  z późn. zm.)

z w o ł u j ę

46 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 maja 2014r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta i Gminy, sala nr 11 z następującym porządkiem obrad:

  1. 1. Interpelacje i zapytania.
  2. 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 25 kwietnia 2014r.
  3. 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 14 kwietnia do 16 maja 2014r.
  4. 4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2014-2020.
  5. 5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2014r.
  6. 6. Uchwała w sprawie oddania w wieloletnią dzierżawę na okres 10 lat działki nr 59 AM 17 obręb Strzeblów o powierzchni 0,8196 ha i działki nr 44/5 AM 17, obręb Strzeblów o powierzchni 0,7804ha z przeznaczeniem na działalność hippiczną.
  7. 7. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Sobótka na lata 2014-2018.
  8. 8. Wolne wnioski i komunikaty.                                                                      

 

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami  uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *