Zawiadomienie o 49 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 5 września 2014r.

Sobótka, 28.08.2014r.

        BR.0002.49.2014

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r.  poz.594  z późn. zm.)

z w o ł u j ę

 

49 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 5 września 2014r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta i Gminy, sala nr 11 z następującym porządkiem obrad:

  1. 1. Interpelacje i zapytania.
  2. 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 26 czerwca 2014r.
  3. 3. Zatwierdzenie protokołu z nadzwyczajnej sesji w dniu 15 lipca 2014r.
  4. 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 16 czerwca do 15 sierpnia 2014r.
  5. 5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2014r.
  6. 6. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Będkowice.
  7. 7. Uchwała w sprawie zniesienia pomnika przyrody.
  8. 8. Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  9. 9. Wolne wnioski i komunikaty.                                                                      

 

 

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami  uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *