Zawiadomienie o 6 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 27 marca 2015 r.

Sobótka, 19.03.2015r.

        BR.0002.6.2015

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r.  poz.594  z późn. zm.)

z w o ł u j ę

 

6 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 27 marca 2015r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy, sala nr 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. 1. Interpelacje i zapytania.
 2. 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 27 lutego 2015r.
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 2 lutego do 13 marca 2015r.
 4. 4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2015-2020.
 5. 5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2015 rok.
 6. 6. Uchwała w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sobótka publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 7. 7. Uchwała w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Sobótka na rok 2015
 8. 8. Uchwała w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów.
 9. 9. Uchwała w sprawie przekazania pisma Pana Władysława I. zgodnie z właściwością.
 10. 10. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sobótce.
 11. 11. Uchwala w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sobótce.
 12. 12. Wolne wnioski i komunikaty.                                                                      

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *