Zawiadomienie o 8 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 maja 2015r.

Sobótka, 21.05.2015r.

        BR.0002.8.2015

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r.  poz.594  z późn. zm.)

z w o ł u j ę

 

8 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 maja 2015r. o godz. 11:00 w Gimnazjum Gminnym im. Piotra Włostowica w Sobótce z następującym porządkiem obrad:

Część I: Sala kinowa Gimnazjum Gminnego

 1. 1. Interpelacje i zapytania.
 2. 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 24 kwietnia 2015r.
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 13 kwietnia do 15 maja 2015r.
 4. 4. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2015 rok.
 5. 5. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Kryształowice).
 6. 6. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Sobótka).
 7. 7. Wolne wnioski i komunikaty.

Część II: Hala Widowiskowo-Sportowa 25-lecie Samorządu w Polsce godz. 12:00

 1. 1. Powitanie zaproszonych gości.
 2. 2. Wręczenie nagród za osiągnięcia sportowe w 2014r.
 3. 3. Przemówienie Przewodniczącego Rady.
 4. 4. Przemówienie Burmistrza MiG Sobótka.
 5. 5. Przemówienia Gości.
 6. 6. Występ uczniów Gimnazjum Gminnego w Sobótce.
 7. 7. Zakończenie sesji.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *