4. BIEG NIEZŁOMNYCH – PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

4. BIEG NIEZŁOMNYCH – PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” Odbędzie się w  Sobótce 19.08.2017.

PATRONAT PREZYDENTA RP ANDRZEJA DUDY ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM

 

 

 

 

REGULAMIN BIEGU

I. CELE:

1. Utrwalanie pamięci o Żołnierzach Niezłomnych.
2. Poprzez aktywność fizyczną, krzewienie współczesnych patriotycznych zachowań i  postaw młodzieży.
3. Popularyzacja i upowszechnianie biegania, w bliskości z przyrodą, jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

II. KOMITET HONOROWY:

1. Pani Lidia Lwow-Eberle – podporucznik AK w Brygadzie Wileńskiej, gdzie była sanitariuszką i pierwszą kobietą w oddziale partyzanckim na Wileńszczyźnie; dowódcą V Brygady Wileńskiej był major Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”.
2. Pani mjr Weronika Sebastianowicz, ps. „Różyczka” – kapitan Wojska Polskiego, żołnierz Armii Krajowej i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, działaczka polska na Białorusi.
3. Pan mjr Zbigniew Lazarowicz, żołnierz Związku Walki Zbrojnej; dowódca plutonu, którym dowodził w czasie Akcji Burza; syn mjr. Adama Lazarowicza, ps. „Klamra”.
4. Pani Marta Ziembikiewicz-Łukasiuk – córka kpt. Władysława Łukasiuka „Młota”, ostatniego dowódcy VI Brygady Wileńskiej.
5. Pan płk Ryszard Filipowicz „Gryf”– żołnierz AK, uczestnik Operacji Ostra Brama, obecnie Prezes Zarządu Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
6. Pan por. Henryk Atemborski „Pancerny” – żołnierz Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych
7. Pan prof. dr hab. Krzysztof Szwagrzyk – pełnomocnik Wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej

III. ORGANIZATORZY:

1. Ślężański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce, ul. Fryderyka Chopina 25, 55-050 Sobótka; tel/faks: 71 31-62-355; tel.: 508109525, e-mail:  dyrektor@soksir.sobotka.plstadion@soksir.sobotka.pl
2. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, pl. Strzelecki 25, 50-224 Wrocław; tel.: 71 326-97-20, fax: 71 326-97-22
3. Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu. ul. Obornicka 108, 50-961 Wrocław, faks: 71 76-57-300; tel.: 71 76-57-257; e-mail:  cwfis.wroclaw@gmail.com
4. Stowarzyszenie „Traugutt.org”, ul. Ignacego Paderewskiego 8a, 83-300 Pruszcz Gdański; tel.: 501 51 1863; e-mail:  poczta@traugutt.org
5. Dom Turysty „Pod Wieżycą”, ul. Armii Krajowej 13, 55-050 Sobótka;
tel.: 71 31-62-857; e-mail:  podwiezyca@wp.pl

IV. PARTNERZY:

1. Zarząd Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Plac Solny 14a, 50-062 Wrocław; tel.: 71-344-61-61;
e-mail:  biuro.dolnyslask@armiakrajowa.org.pl
2. Stowarzyszenie „Odra-Niemen”, ul. gen. Tadeusza Kościuszki 35F, 50-011 Wrocław, tel./fax. 71 355-52-02;
e-mail:  biuro@odraniemen.org
3. „Inicjatywa Historyczna” – Organizacja społeczna, ul. Racławicka 36/38/5; tel.: 500 290 640
4. Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”, Plac Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław; tel.: 71 781-01-50, fax: 71 355-15-65; e-mail:  wroc@solidarnosc.org.pl

V. PATRONAT INSTYTUCJONALNY:

1. Pan Stanisław Dobrowolski – Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka
2. Pan płk mgr inż. Kazimierz Łucki – Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu
3. Pan prof. dr hab. Krzysztof Kawalec – Dyrektor Wrocławskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej
4. Pan Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty
5. Pan Kazimierz Kimso – Przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
6. Pan Krzysztof Skowroński – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich; współzałożyciel i Redaktor Naczelny Radia „Wnet”

VI. PATRONAT MEDIALNY:

1. „Gazeta Polska”
2. „Polska Zbrojna”
3. „Niezależna Gazeta Obywatelska”
4. Radio „Rodzina”
5. Radio „Wnet”
6. Tygodnik Katolicki „Niedziela”
7. Radio „Szafir”

VII. BIURO ZAWODÓW:

Biuro organizacyjne zawodów znajdować się będzie na Stadionie w Sobótce, Aleja Św. Anny 12, tel/faks: 71 31-62-355, e-mail:  stadion@soksir.sobotka.plbiuro@soksir.sobotka.pl.
Numery startowe będą wydawane w godzinach 7:00-10:30.

VIII. TERMIN I MIEJSCE:

Bieg odbędzie się 19 sierpnia 2017 r. na ulicach Sobótki i traktach leśnych Masywu Ślęży.
Start w Rynku w Sobótce, o godz. 11:00.
Trasa długości 10 km, przewyższenie + 260 m – 130 m.

Start obok Urzędu Gminy z Rynku, podbieg ulicą Św. Jakuba, potem Starego Dębu, dalej czerwonym szlakiem turystycznym i archeologicznym do kapliczki. Skręt w lewo, potem głównie podbieg drogą leśną wybrukowaną miejscowymi kamieniami, w większej części wzdłuż czerwonego szlaku archeologicznego, ostatnie 500 m bez znaków, aż do Traktu Bolka oznaczonego czarnym szlakiem. Obok schronu turystycznego skręt w prawo, płaski odcinek, aż do przecięcia z czerwonym szlakiem na Ślężę. Odtąd zbieg, cały czas wzdłuż czarnego szlaku, aż do Przełęczy pod Wieżycą. Tutaj – przebiegnięcie obok bramy mety na żółty szlak. Zbieg żółtym szlakiem, ok. 1 km, aż do drogi na skraju lasu będącej przedłużeniem ulicy Słonecznej. Tą drogą dalej, do asfaltowej ulicy w Górce. Potem ulicą Leśną. Dalej skręt w lewo, do lasu, aż do czarnego szlaku. Na koniec łagodny podbieg wzdłuż czarnego szlaku, aż do Przełęczy pod Wieżycą na metę – miejsce obok Domu Turysty „Pod Wieżycą” koło Kamienia Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Trasa będzie podzielona na 9 równych odcinków – traktów – z których każdy, podczas Biegu, będzie nazwany imieniem Bohatera:

1) Trakt Adama Lazarowicza „Klamry”,
2) Trakt Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”,
3) Trakt Danuty Siedzikówny „Inki”,
4) Trakt Hieronima Dekutowskiego „Zapory”,
5) Trakt Władysława Łukasiuka „Młota”,
6) Trakt Anatola Radziwonika „Olecha”,
7) Trakt Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”,
8) Trakt Mieczysława Dziemieszkiewicza „Roja”,
9) Trakt Józefa Franczaka „Lalka”.

IX. LIMIT CZASU:

Obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy – 90 minut.

X. UCZESTNICTWO I OPŁATA STARTOWA:

1. Uczestnikiem zawodów może być każdy, kto ukończy 16 lat do 31 grudnia 2017 r.
2. W ramach Ligi Garnizonu Wrocław, w zawodach mogą uczestniczyć osoby ujęte w „Planie – kalendarzu i regulaminie zawodów sportowych w garnizonie Wrocław na 2017 rok”.
3. Opłata startowa wynosi 30 zł do dnia 31.07.2017 – płatność elektroniczna w systemie zapisów Datasport. Po tym terminie wysokość opłaty wynosić będzie 50 zł i uiszczenie jej będzie możliwe w miarę wolnych miejsc w dniu zawodów w Biurze Organizacyjnym. Zawodnicy, którzy zgłaszają się po terminie 31.07.2017 nie otrzymują koszulki.
4. Obowiązuje limit zgłoszeń 1500 osób. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.
5. Z opłaty startowej zwolnione są kategorie: K-70 i M-70, w przypadku zgłoszenia do dnia 31.07.2017 przed wyczerpaniem limitu zgłoszeń.
6. Opłata startowa dla kategorii K-60 i M-60 wynosi 10 zł, w przypadku zgłoszenia do dnia 31.07.2017 przed wyczerpaniem limitu zgłoszeń.
7. Z opłaty startowej zwolnione są osoby uczestniczące w zawodach w ramach Ligi Garnizonu Wrocław.
8. Każdy uczestnik Biegu zobowiązany jest do złożenia podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Biegu pod warunkiem złożenia podpisu na karcie zgłoszenia przez ich ustawowego opiekuna (podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101, poz.1095).
9. Warunkiem uczestnictwa w „4.Biegu Niezłomnych – Pamięci Żołnierzy Wyklętych” jest również wyrażenie zgody na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z Biegu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz udzielenie Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego na poszczególnych utworach wizerunku Uczestnika na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku; zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i bilbordach; emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyrazi zgodę na to, że tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty z nim powiązane.
10. Każdy zawodnik startujący w Biegu, powinien ubezpieczyć się, we własnym zakresie, od następstw nieszczęśliwych wypadków.
11. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
12. Wszyscy zawodnicy otrzymają numery startowe, które mają obowiązek umieścić (przypiąć agrafkami) na czas Biegu na koszulkach z przodu. Zawodnicy bez numerów startowych lub z numerami umieszczonymi niezgodnie z regulaminem nie zostaną sklasyfikowani.
13. Każdy uczestnik, który do dnia 31 lipca 2017 r. zarejestrował się i dokonał wpłaty otrzyma koszulkę.
14. Każdy uczestnik, który ukończy Bieg, otrzyma medal.

XI. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia przyjmowane będą przez Internet na stronach:

1. www.datasport.pl;
2. www.biegniezlomnych.pl;
3. www.maratonypolskie.pl

do dnia 31 lipca 2017 r.

XII. KLASYFIKACJE:

Przeprowadzona zostanie klasyfikacja kobiet i mężczyzn.
W „3. Biegu Niezłomnych – Pamięci Żołnierzy Wyklętych” przeprowadzona zostanie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacje w następujących kategoriach wiekowych:
K16 – roczniki 2001-1998
K20 – roczniki 1997-1988
K30 – roczniki 1987-1978
K40 – roczniki 1977-1968
K50 – roczniki 1967-1958
K60 – roczniki 1957-1948
K70 – roczniki 1947 i starsze
M16 – roczniki 2001-1998
M20 – roczniki 1997-1988
M30 – roczniki 1987-1978
M40 – roczniki 1977-1968
M50 – roczniki 1967-1958
M60 – roczniki 1957-1948
M70 – roczniki 1947 i starsi

Osoby zameldowane na terenie gminy Sobótka zostaną objęte „Klasyfikacją mieszkańców miasta i gminy Sobótka”
W ramach Ligi Garnizonowej prowadzona będzie punktacja:

1) generalna kobiet i mężczyzn (bez podziału na grupy wiekowe),
2) zespołowa (łączna).

XIII. NAGRODY:

1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – nagrody rzeczowe za miejsca 1-6.
2. Kategorie wiekowe – puchary dla trzech pierwszych osób oraz nagrody rzeczowe dla zwycięzców.
3. Mieszkańcy miasta i gminy Sobótka – puchary i nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych osób w kategorii kobiet i mężczyzn
4. Wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą Bieg, rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe.
5. W ramach Ligi Garnizonowej:
1) w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – za miejsca 1-3 – puchary,
2) w klasyfikacji zespołowej – za miejsca 1-3 – puchary.

Dekoracja zwycięzców rozpocznie się o godz.14:15 koło Kamienia Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Dyrektorem Biegu jest Wiesław Drozdowski – Dyrektor Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.
2. Sędzią Głównym Biegu jest Andrzej Puchacz.
3. Organizatorzy zapewniają pierwszą pomoc medyczną.
4. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób trenujących na trasie, przed i po imprezie.
5. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. Ewentualne protesty należy zgłaszać do 15 minut po wywieszeniu pierwszych nieoficjalnych wyników. Protesty będą rozpatrywane na miejscu.
6. Trasa nie jest zamknięta dla ruchu turystycznego.
7. Depozyt i przebieralnia znajdują się:
1) w budynku na Stadionie – do czasu zamknięcia „Biura Zawodów”,
2) na mecie w specjalnie dostosowanych i opisanych namiotach.

 

Więcej informacji na stronie biegu www.biegniezlomnych.pl

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *