BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

W dniu 21 kwietnia 2016 roku, o godzinie 15.00 – dzięki gościnności dyrektora Szkoły, Pana Mirosława Jarosza – w sali kinowej Gimnazjum Gminnego gościliśmy Panią podkomisarz Joannę Cieciorko i Panią sierżant sztabową Justynę Szeglowską z Zespołu Prewencji Kryminalnej i Profilaktyki Społecznej Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Obie panie przedstawiły niezwykle interesujące prezentacje bogato ilustrowane ciekawymi zdjęciami i filmami oraz przykładami z działań prewencyjnych policji.

Celem spotkania, na które zaproszono dyrektorów szkół, przedstawicieli Rady Rodziców, nauczycieli i osoby zainteresowane było uwrażliwienie na nowe formy patologii społecznej jakie – niestety – niesie ze sobą rozwój cywilizacji.

Zmiany jakie zaszły w ostatnim czasie niosły ze sobą nie tylko dobrodziejstwa  takie jak:

– otwarcie granic Unii Europejskiej, a co za tym idzie łatwość przemieszczania się, możliwość pracy i nauki w innych krajach,

– Internet i telefonia komórkowa niosąca ze sobą niezwykłą łatwość komunikowania się, handlu, wymiany usług w skali globalnej,

– wzrost zamożności społeczeństwa i wiążąca się z tym zmiana stylu życia.

Przemiany te przyniosły również pewne zło. Skończyły się bezpowrotnie czasy bezpiecznych, otwartych szkół i przedszkoli. Coraz częściej stają się one celami dla przestępców. Wachlarz tych zagrożeń jest coraz bogatszy i … niepokojący. Począwszy od terrorystów i szaleńców strzelających do bezbronnych dzieci, po przez dealerów narkotykowych, sekty religijne, skończywszy na dewiantach seksualnych i chuliganach wymuszających drobne kwoty lub kradnących cenne rzeczy uczniom w szkole.

Rodzina w Polsce przeżywa kryzys, co niestety przenosi się na teren szkoły. Wystarczy wspomnieć o dzieciach będących w sytuacji rozwodu swoich rodziców. Kto ma dziecko odebrać, kto przyprowadzić?

Z analizy wydatków w naszej gminie wiemy, że coraz więcej naszych wspólnych pieniędzy przeznaczamy na opiekę pozalekcyjną. Na świetlice, na coraz dłużej pracujące przedszkola.

Szkoła staje się coraz bardziej różnorodna kulturowo, religijnie i rasowo. Coraz częściej pojawiają się w niej dzieci z innych krajów.

Musimy zrobić wszystko aby placówki oświatowe stały się miejscem bezpiecznym. Lepiej się uczyć na cudzych błędach i zapobiegać niż być mądrym po czasie.

To dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych zaproszonych gości poznaliśmy pewne fakty i wydarzenia które ku naszemu przerażeniu uzmysłowiły nam jak się świat zmienił.

Pani podkomisarz Joanna Cieciorko – prywatnie matka dzieci – przyznała, że mimo iż jest policjantką musi godzić się na zamykanie szkoły w trakcie lekcji, na zapisywanie się w zeszycie rejestrującym wyjścia i wejścia oraz na wiele innych uciążliwości niepojętych jeszcze kilka lat temu. Rozumie jednak, że jest to konieczne ze względu bezpieczeństwa dzieci.

Pojawiające się nowe patologiczne zagrożenia powinny zmusić nas do pewnej refleksji, dyskusji i przede wszystkim działania w celu zwiększenia bezpieczeństwa naszych dzieci, które jest bezdyskusyjne.

 

szkolenie' szkolenie

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *