Informacja dla mieszkańców o planowanym projekcie ekologicznym

Informujemy, iż Urząd Miasta i Gminy w Sobótce wyraził zainteresowanie przystąpieniem do planowanego konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 3.1 D „Projekty grantowe”.

 

Ze względu na preferencje punktowe dla projektów partnerskich, zapewniających wysoki efekt ekologiczny i kompleksowych, obejmujących istotny fragment gminy czy powiatu, zadeklarowaliśmy chęć realizacji wspólnego projektu z innymi samorządami. Jeśli zainteresowanie innych podmiotów będzie duże, zostanie przygotowany wniosek o dofinansowanie w zakresie projektów grantowych dotyczących produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej) polegające na budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii. Granty mogą być przeznaczone m.in. na mikroinstalacje OZE w budynkach jednorodzinnych. Informacja pojawi się na stronie gminnej i będziemy się indywidualnie kontaktować z osobami, które w ubiegłym roku złożyły wstępne deklaracje (ankiety).

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *