Informacja o likwidacji tzw. gniazd do zbiórki odpadów komunalnych w miejscowościach letniskowych

Gmina Sobótka informuje mieszkańców osiedli letniskowych na terenie gminy Sobótka, że likwidowane są tzw. gniazda do zbiórki odpadów komunalnych, które usytuowane są w różnych rejonach miejscowości letniskowych (Przemiłów, Sulistrowice, Sulistrowiczki i Strzegomiany).

 

Każdy z właścicieli nieruchomości na terenie gminy, również właściciele nieruchomości letniskowych wykorzystywanych jedynie przez część roku, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ma obowiązek wyposażyć swoją nieruchomość w pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych. Przepisy odnośnie pojemników na odpady komunalne zostały szczegółowo określone w Rozdziale 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sobótka przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Sobótce nr XXII/166/16 z dnia 29 czerwca 2016 r., a w szczególności § 7 i 8, będącym aktem prawa miejscowego wydanym na podstawie w/w ustawy. Odpady z nieruchomości letniskowych odbierane będą z pojemników lub w przypadku odpadów selektywnie zbieranych z worków, wystawianych w dniach zgodnych z harmonogramem odbioru odpadów, udostępnionym na stronach Gminy Sobótka (http://www.sobotka.pl/miasto-i-gmina/ochrona-srodowiska-i-gospodarka-odpadami/). Każdy z właścicieli nieruchomości letniskowych, który korzystał do tej pory z pojemników (kontenerów) ogólnodostępnych na terenie miejscowości, powinien zaopatrzyć się w pojemnik do gromadzenia odpadów zmieszanych, worki do selektywnej zbiórki odpadów oraz kody na worki. Worki i kody dostępne są w siedzibie ZUK Hadlux przy ul. Warszawskiej 4 w Sobótce. W celu wydrukowania kodów kreskowych przypisanych do Państwa nieruchomości prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikami ZUK Hadlux pod nr tel. 71/316 23 35 lub drogą elektroniczną na e-mail: hadlux@data.pl. Worki i kody, po wcześniejszym zgłoszeniu, można odebrać po godzinach pracy ZUK Hadlux (7.00-15.00 od poniedziałku do piątku) w siedzibie na portierni.

 

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ