Komunikat w sprawie jakości wody wodociągowej w Sulistrowiczkach

 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ w związku z decyzją  z dnia 11 czerwca 2013 r. nr 3396/13 w sprawie przekroczenia parametrów mikrobiologicznych i parametru barwy wody dostarczanej z ujęcia w Sulistrowiczkach dla mieszkańców miejscowości Sulistrowiczki podjął następujące działania:

  1. Na ujęciu wyłączono całkowicie z eksploatacji dwie studnie infiltracyjno – drenażowe zlokalizowane bezpośrednio przy potoku Sulistrowickim poddając je procesowi dezynfekcji, ponowne ich włączenie nastąpi po sprawdzeniu jakości wody w tych studniach.
  2. Przepłukano także sieć wodociągową w Sulistrowiczkach
  3. Dodatkowo zdezynfekowano zbiornik wody 100 m3 oraz zbiornik wody surowej 9 m3,
  4. Zainstalowano nową lampę UV,
  5. Pobrano ponownie w dniu 12-06-2013 r. próbki kontrolne wody do analizy.
  6. Tymczasowo przełączono dostarczanie wody do Sulistrowiczek z wodociągu sieciowego Świątniki
  7. Woda z ujęcia w Światnikach dostarczana jest obecnie także do Sulistrowiczek od dnia 12-06-2013 r.
Zaplanowano w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody powtórne badanie w zakresie monitoringu kontrolnego w dniu 17-06-2013 r.
z poważaniem Jan Bagiński

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *