NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST na rok 2019

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA INFORMUJE, IŻ GMINA SOBÓTKA ZAMIERZA STARAĆ SIĘ PONOWNIE O DOFINANSOWANIE DEMONTAŻU, ZBIERANIA, TRANSPORTU ORAZ UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY SOBÓTKA.

     Wysokość dofinansowania może wynieść do 100% kosztów zadania. Warunkiem uruchomienia programu będzie decyzja o przyznaniu środków zewnętrznych Gminie Sobótka przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska we Wrocławiu. W związku z powyższym kompletne wnioski o dofinansowanie prac, można składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka do dnia 25 stycznia 2019 r.

Zakup i wykonanie nowego pokrycia dachowego, w przypadku demontażu dachu – nie są objęte dofinansowaniem.

W przypadku uruchomienia programu, wszystkie prace wykonywane będą latem 2019 r. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 71-335-12-39a wzory wniosków i oświadczeń do pobrania na stronie www.bip.sobotka.pl, w pokoju nr 6 lub holu Urzędu MiG.

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Sobótka o dofinansowanie zadania związanego z realizacją „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka ” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W przypadku, gdy wniosek Gminy nie ostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej, niniejszy nabór wniosków zostanie unieważniony.

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *