Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka

W ZWIĄZKU Z OGŁOSZONYM W DNIU 30 PAŹDZIERNIKA 2013 r. PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ, KONKURSOWYM NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU PROGRAM PRIORYTETOWY NFOŚiGW cz. 2) USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST”, BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA INFORMUJE, ŻE NASZA GMINA W ROKU BIEŻĄCYM, ZAMIERZA PONOWNIE PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU ORAZ STARAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE DEMONTAŻU, ZBIERANIA, TRANSPORTU ORAZ UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIARAJĄCYCH AZBEST, Z TERENU PRYWATNYCH POSESJI !

 

       

Maksymalna możliwość dofinansowania może wynieść do 85 % ze środków WFOŚiGW oraz NFOŚiGW.

 

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU jest:

1) Złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy wniosku o przyznanie dofinansowania oraz oświadczenia o udziale w programie na zasadach określonych przez WFOŚiGW w terminie do 6 stycznia 2014 r.

2) Wniesienie wkładu własnego wynoszącego 15 % kosztów demontażu, zbierania, transport i unieszkodliwiania (w terminie określonym przez Burmistrza).

 

Uwaga! Zakup i montaż nowego pokrycia dachowego nie są objęte dofinansowaniem! Właściciel nieruchomości musi wykonać je we własnym zakresie.

 

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 71-335-12-39, a wzory wniosków i oświadczeń do pobrania na stronie www.bip.sobotka.pl, POKÓJ NR 6 lub hol Urzędu.

 

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *