Odbiór odpadów – harmonogramy

Odbiór odpadów w Gminie Sobótka realizuje firma Hadlux. W jakich dniach oraz, z których lokalizacji odbierane są poszczególne odpady komunalne. Kiedy wywożone są śmieci zmieszane, a kiedy odpady posegregowane? Wszystkiego dowiesz się z harmonogramów odbioru odpadów komunalnych w Gminie Sobótka, dostępnych poniżej.

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych GMINA SOBÓTKA I półrocze 2019 rok

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych GMINA SOBOTKA I półrocze 2019 rok

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych GMINA SOBOTKA I półrocze 2019 rok

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych MIASTO SOBÓTKA I półrocze 2019 rok

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych MIASTO SOBOTKA I półrocze 2019 rok

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych MIASTO SOBOTKA I półrocze 2019 rok

 

Harmonogram odbioru odpadów w I połowie 2019 roku DLA ZAKŁADÓW PRACY W GMINIE SOBÓTKA

Harmonogram odbioru odpadów w I połowie 2019 roku DLA ZAKŁADÓW PRACY W GMINIE SOBÓTKA

Harmonogram odbioru odpadów w I połowie 2019 roku DLA ZAKŁADÓW PRACY W GMINIE SOBÓTKA

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informujemy mieszkańców Gminy Sobótka, iż od 1 lipca 2013 roku na działce nr 375/1 obręb Strzegomiany (lokalizacja na mapie poniżej) funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK.

Dni i godziny otwarcia (oprócz dni ustawowo wolnych od pracy):
Poniedziałek – piątek: 10-18
Sobota: 9-15

Mieszkańcy w ramach kwartalnej opłaty, którą wnoszą w zamian za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z dowodem wpłaty lub kopią złożonej deklaracji oraz dowodem osobistym mogą wywieźć następujące odpady w określonych ilościach:

 

Przywiezione odpady muszą być posegregowane i złożone przez osoby je przywożące w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK-u. Na PSZOK nie będą przyjmowane zmieszane odpady komunalne.