OGŁOSZENIE PREZYDENTA WROCŁAWIA o podaniu do publicznej wiadomości projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA WROCŁAWIA

 

 

O podaniu do publicznej wiadomości projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o: 

w dniach od  17 kwietnia 2014 r. do 8 maja 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia w Wydziale Zarządzania Funduszami przy ul. Bogusławskiego 8-10  we Wrocławiu, w pok. nr 516, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45. oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia pod adresem:

http://bip.um.wroc.pl/wps/portal/bip?rs=t&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/bip_pl/bip/umw/ZIT/ZIT_dokumenty&articleType=1&sitePath=/bip_pl/bip/umw/ZIT/ZIT_dokumenty

 

 

Wnioski  i  uwagi  należy składać do Prezydenta Wrocławia w następujący sposób: 
 

1.       na  piśmie  na  adres:  Urząd  Miejski  Wrocławia,  Wydział  Zarządzania Funduszami ul. Bogusławskiego 8-10, 50-031 Wrocław,

2.       drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „Wniosek do prognozy oddziaływania na       środowisko – projekt „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego” na adres: e-mail: Patrycja.skurzynska-zajac@um.wroc.pl,

3.       osobiście w sekretariacie Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Bogusławskiego 8-10, 50-031 Wrocław, w pok. nr 525, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45.

Organem właściwym do rozparzenia wniosków i uwag jest Prezydent Wrocławia.

Wnioski i uwagi powinny zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku i uwagi.

 

Strategia ZIT WroF- po konsultacjach 30. 01. 2014

wersja_3_Prognoza_Strategia_ZIT_WrOF_11.04.2014

 


 

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *