Park Wenecja w Sulistrowiczkach

Zlokalizowany w Sulistrowiczkach kompleks stawów oraz kaskad. Utworzony został w 1914 roku w Dolinie Sulistrowickiego Potoku. Stanowił część zakładu leczniczego założonego tu przez Dr. Eryka Bohna na początku XX w. w dolinie Sulistrowickiego Potoku.

Zajmuje obszar około 8 ha. Prowadzą do niego od strony szosy dwie stylowe kamienno-drewniane bramy (Górna i Dolna), w które wmontowano uszkodzone fragmenty zabytkowej XVI w. kamieniarki. Są to piaskowcowe płaskorzeźbione personifikacje cnót (Wiary i Miłosierdzia) oraz ornamenty akantowe. Kolejny detal (Zmartwychwstanie Pańskie) wmurowano w płn.-zach. ścianę budynku dawnej stajni położonej we wschodniej części parku. Większość detali pochodzi z nagrobka książąt von Schönaich-Carolath z około 1560 r. który znajdował się w Słupicach.
Do dnia dzisiejszego zachowała się zasadnicza kompozycja parku i część urządzeń wodnych ( dwa stawy o obmurowanych granitem brzegach i zespół kaskad). Stylowe ogrodzenie rozebrano około 1970 roku.

Na na wschód od Potoku Sulistrowickiego znajduje się słynne w regionie „źródło życia” – ocembrowane źródło wody chętnie pobieranej do picia. Obok źródła znajduje się figurka madonny postawiona w 1999 roku.

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *