Odpowiedź na pytania do kandydatów na Burmistrza Sobótki – Pan Paweł Biczysko

Pawel-BiczyskoPrzedstawiamy odpowiedź Pana Pawła Biczysko, na „Pytania do kandydatów na Burmistrza Sobótki„.

[oryginalny plik w formie pdf dostępny tutaj » )

 

  1. Które problemy naszej gminy chce Pani / Pan podjąć oraz rozwiązać jako pierwsze zaraz po wygranej w wyborach?

Ciężko jest teraz deklarować, którymi z problemów naszej gminy zajmę się jako pierwszymi. Najpierw się muszę dokładnie z nimi zapoznać i wysłuchać osób zainteresowanych. Musze zreferować problemy Radzie Miejskiej i to z nią będziemy musieli stawić temu czoła.

Wiem, że dla wszystkich mieszkańców najważniejszym problemem jest egzystencja, chcę podnieść standard życia naszym mieszkańcom. Jednym z najważniejszych moich planów jest wciągnięcie terenów gminy do specjalnej strefy ekonomicznej. Chce do tego wykorzystać wiedzę i fachowość moich koleżanek i kolegów z PSL, którzy zarządzają Ministerstwem Gospodarki.

Po szybkim zapoznaniu się ze stanem faktycznym gminy musimy zrobić bilans otwarcia w szczególności faktyczną sytuację finansową ( dochodzą mnie słuchy, że została zastosowana kreatywna księgowość i zobowiązania gminy przekraczają grubo kwotę kilkunastu milionów złotych, jednocześnie podkreślam, że nie są to informacje sprawdzone) i ustalić gradację problemów. Np.: nie możemy zastanawiać się nad budową nowego placu zabaw dla dzieci, gdy wiemy, że dowóz naszych dzieci do szkoły jest kolokwialnie mówiąc do niczego. Dzieci do szkół muszą być dowożone w sposób bezpieczny, szczególnie te najmłodsze i to nie tylko chodzi o sprawy techniczne autobusów. Jest niedopuszczalne by dzieci jeździły do szkoły autobusami publicznymi w towarzystwie obcych osób dorosłych. Jakie mamy gwarancję, że w śród nich nie ma dewiantów?

DLA MNIE OSOBIŚCIE NAJWAŻNIEJSZE SĄ:

1.Bezpieczeństwo w szerokim znaczeniu tego słowa: bezpieczeństwo ekonomiczne – praca, bezpieczeństwo drogowe- modernizacja, naprawa, przebudowa i budowa dróg i chodników, modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego, bezpieczeństwo zdrowotne

Nie chcę tu wiele pisać w załączniku przesyłam program wyborczy i mogą się Państwo z nim szczegółowo zapoznać. Z miłą chęcią udzielę Państwu każdej odpowiedzi jestem dostępny w każdej chwili.

  1. Jak i kiedy zamierza Pani/ Pan rozwiązać obecny problem dowozu dzieci do szkół nieobwodowych w naszej gminie?

Nie widzę problemu, to są tak samo nasze dzieci, jeżeli z jakichś powodów nie chodzą one do szkół, do których przynależą powinny być dowożone za darmo jak inne dzieci. Należy ponownie zweryfikować obwody przynależności dzieci do szkół.

  1. Jaki jest Pani/Pana pomysł, plan, rozwoju naszej gminy, w zakresie turystyki oraz rekreacji?

W tej dziedzinie tematów jest najwięcej.

Może to być złota żyła dla finansów gminy, rozwój turystyki pomorze ten region rozwinąć na kilka sposobów. Więcej turystów to większy ruch w bazie noclegowo gastronomicznej ( hotele, gospodarstwa agroturystyczne ). Przy większej liczbie turystów spożycie lokalnie wytwarzanej tradycyjnej żywności może być głównym źródłem utrzymania dla wielu osób. Pole do popisu jest naprawdę ogromne.

Najważniejsza jest konieczność stworzenia logicznego, spójnego systemu podstawowej infrastruktury turystycznej; jednolicie zaprojektowanych altan, ławek, koszy na śmieci, altan grillowych, stojaków na rowery itp. Zadania te należy realizować wspólnie z Nadleśnictwem Miękinia i Dyrekcją Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych i nie wolno zapominać o środkach pomocowych z UE, które są przeznaczone na te cele.

Niezwykle ważne są parkingi z prawdziwego zdarzenia. Zbudowany przez Nadleśnictwo nowy parking na Przełęczy Tąpadła ma ciekawy desing. Brakuje na nim stojaków na rowery i tego ca najważniejsze przyzwoitych toalet. Kabiny typy Toi Toi to chyba za mało. Konieczny byłby nowoczesny kontener z kabinami wrzutowymi z samomyjącymi się dezynfekującymi sedesami. Minimum to kontener z dwoma kabinami (damską i męską) oraz dwoma umywalkami, oczywiście wszystko to musi być przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Podobne kontenery należy ustawić w Sobótce przy przystanku PKS oraz na wyremontowanym parkingu przy ul.Armii Krajowej. Parking ten wymaga kapitalnego remontu. Tu warto byłoby skorzystać z projektu wykorzystanego przez Nadleśnictwo tworząc bliźniaczy parking.

Najtrudniejszym do realizacji i najbardziej wstydliwym jest problem braku toalet na szczycie Ślęży.

Odnowić należy oznakowanie szlaków turystycznych.

Wesprę budowę szlaków rowerowych typu single track, pierwszą pętlę oraz kolejne pozwalające łączyć wzgórza Oleszeńskie ze wzgórzami Kiełczyńskimi w kierunku Świdnicy.

Znakiem naszych czasów są ścieżki rowerowe budowane w całej Europie. W Polsce w niektórych regionach temat ten jest priorytetowy u nas niestety nie. Za budową ścieżek przemawia kilka argumentów. Po pierwsze – powstaje system ścieżek na obszarze całego Dolnego Śląska i w obrębie aglomeracji wrocławskiej, nie możemy pozostać białą plamą. Po drugie – jazda na rowerze to już nie tylko moda ale styl życia, musimy sprostać potrzebom. Po trzecie – przy budowie ścieżek rowerowych można będzie rozwiązać problemy z brakiem poboczy czy chodników na trasie Rogów Sobócki z Przełęczą Tąpadła.

Problem ten wymaga ścisłej współpracy z gminami sąsiednimi, bo trudno sobie wyobrazić budowę ścieżek, które kończą się na granicy gminy.

Stawiam na rozwój rekreacji, wyznaczenie tras do uprawiania nordic walkingu, terenów do jazdy na rolkach .

Trochę się rozpisałem, odsyłam Państwa do naszego programu wyborczego.

Pozdrawiam

Paweł Biczysko