Relacja z uroczystości odsłonięcia Kamienia Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego

 

Uroczystość odsłonięcia Kamienia Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego odbyła się w przeddzień 66 rocznicy jego śmierci, w ramach Wrocławskich Dni z Rotmistrzem Pileckim.

Organizatorami uroczystości były: Ślężański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Stowarzyszenie Odra-Niemen.

Wśród przybyłych na uroczystość Gości znaleźli się żołnierze pierwszej i drugiej Konspiracji: Prezes Dolnośląskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK – pan płk Ryszard Filipowicz, Wiceprezes Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy AK, przedstawiciel środowiska Powstańców Warszawskich – pan kpt Stanisław Wołczaski , Prezes Okręgu Dolnośląskiego Związku Młodocianych Więźniów Politycznych „Jaworzniacy” – pan kpt Stefan Siejka, żołnierze Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Batalionów Chłopskich, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, innych formacji i organizacji niepodległościowych, byli więźniowie polityczni.

Obecne były także rodziny Żołnierzy Wyklętych, m.in. pani Marta Ziębikiewicz – córka legendarnego partyzanta Podlasia – kpt Władysława Łukasiuka „Młota”.

Z ramienia lokalnych władz w uroczystości uczestniczyli gospodarze miasta i gminy Sobótka – Burmistrz – pan Stanisław Dobrowolski, Przewodniczący Rady Miejskiej – pan Witold Nazimek oraz przedstawiciele władz gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Byli także: przedstawiciele Kościoła – księża z Dekanatu Sobótka: ksiądz Dziekan, Edward Jurek oraz księża, Zbigniew Słobodecki i Ryszard Staszak, przedstawiciele NSZZ Solidarność Dolny Śląsk, oficerowie Wojska Polskiego – w tym przedstawiciele Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu, dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych miasta i gminy Sobótka wraz z pocztami sztandarowymi, przedstawiciele wszystkich urzędów i instytucji oraz reprezentanci organizacji społecznych. Była liczna grupa kibiców Śląska Wrocław – współorganizatorów Wrocławskich Dni z Rotmistrzem Pileckim.

W szeregach przybyłych stanęła także licznie młodzież oraz sobótczański hufiec ZHR.

Przed Kamieniem Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego stanęli wreszcie jego fundatorzy:

Dominika i Ryszard Bigosińscy, Magdalena i Paweł Cholewa, Wiesław Drozdowski, Anna i Tomasz Kurek, Helena i Wiesław Kwiatkowscy, Jan Libera, Ewa i Tomasz Łaczmańscy, Dominik Szwedowski, Mirosława i Edward Żaba, Stowarzyszenie Odra-Niemen.

Granitowe dzieło wykonał artysta rzeźbiarz, pan Jerzy Zysk, który wspomniał, że zlecone  mu zadanie nie należało do łatwych, głównie ze względu na konieczność zmierzenia się z historią postaci, którą pomnik ma upamiętniać.

A Witold Pilecki był człowiekiem wyjątkowym. Niezwykłej prawości i uczciwości, niezwykłej odwagi żołnierzem, niezwykłej wrażliwości poetą i malarzem, świetnym dowódcą, znakomitym organizatorem, wzorowym mężem i ojcem, wielkim patriotą. Był po prostu wybitnym Polakiem.

Potrzeba było ponad 60 długich lat, aby dopiero w ostatnim czasie móc otwarcie zacząć mówić – szczególnie młodemu pokoleniu Polaków – o postaci, która szybko stała się autentycznym autorytetem i wzorem do naśladowania.

Rotmistrz Witold Pilecki – człowiek, dla którego słowa Bóg, Honor i Ojczyzna nie były tylko słowami na sztandarze, ale który potrafił zamienić je na praktykę życia, żył jednak w czasach niełatwych. Urodzony – w 1901 roku – w północnej Rosji, gdzie rodzinę wywieźli carscy zaborcy za udział w Powstaniu Styczniowym dziadka.

Współtwórca polskiego harcerstwa, żołnierz walczący o niepodległość Ojczyzny, obrońca polskiego Grodna, Wilna i Warszawy. W 1922 roku rozpoczął studia. Trudna sytuacja rodzinna zmusiła go do przerwania nauki i podjęcia pracy zarobkowej. Pracy i rodzinie poświęcił w latach 20-tych i 30-tych wiele czasu i wysiłku, ale nie zapomniał też o Ojczyźnie. W latach międzywojnia Pilecki doskonalił swój kunszt żołnierski i uzyskuje promocję oficera rezerwy.

Walczy w Kampanii Wrześniowej, a po jej zakończeniu angażuje się w konspirację. W 1940 roku przedstawia swym dowódcom plan dobrowolnego znalezienia się w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz w celu sprawdzenia, jakie panują tam warunki oraz zbudowania konspiracji w obozie.  Jesienią 1940 roku dostaje zgodę przełożonych na realizację tego planu. Witold Pilecki zostaje więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. W obozie organizuje struktury konspiracji, przekazując do dowództwa w Warszawie informacje na temat sytuacji w Auschwitz. Wiosną 1943 roku wraz z dwoma towarzyszami obozowej niedoli ucieka z Auschwitz. Po dotarciu do okupowanej stolicy podejmuje dalsze działania w konspiracji. 1 sierpnia 1944 roku wybucha Powstanie Warszawskie. Witold Pilecki walczy na Woli w ramach Zgrupowania Chrobry II. Reduta Pileckiego na rogu ulic Towarowej i Srebrnej pozostała niezdobyta przez cały okres Powstania.

Po jego upadku Pilecki trafia do obozów jenieckich. Z kolejnego z nich – obozu w Murnau – ucieka i przedostaje się do II Korpusu Polskiego walczącego na zachodnim froncie. Rok 1945, był dla większości Europy i świata rokiem końca wojny. Ale nie dla Polski i Polaków. Walka z okupantem sowieckim ciągle trwa. Witold Pilecki wraca do kraju w grudniu 1945 roku i podejmuje działalność konspiracyjną. W maju 1947 roku zostaje, na skutek zdrady, aresztowany przez organy bezpieczeństwa komunistycznego Państwa. Po długim i bardzo brutalnym śledztwie, o którym Bohater powie, że „Oświęcim to była przy nich igraszka”, Pilecki zostaje postawiony przed sądem. Po krótkim procesie zostaje skazany na śmierć i 25 maja 1948 roku zostaje zamordowany strzałem w tył głowy, w więzieniu na Mokotowie w Warszawie. Wrzucony do bezimiennego grobu na kwaterze „Ł” cmentarza na Powązkach w Warszawie, spoczywa tam do dziś. Odznaczony m.in. Orderem Orła Białego, Orderem Odrodzenia Polski, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi i wieloma innymi orderami i odznaczeniami.

Będzie zawsze przykładem bezprzykładnego męstwa, najwyższego patriotyzmu oraz wzorowej postawy obywatelskiej.

Uroczystość w Sobótce rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego przy akompaniamencie chóru „Otwartych serc” oraz chóru „A capriccio” z Sobótki pod dyrekcją pana Wojciecha Magnuckiego.

Głos, o stojącym w pobliżu „dolnego schroniska”, pomniku zabrali kolejno, pan Wiesław Drozdowski – pomysłodawca idei i główny współorganizator przedsięwzięcia, gospodarz terenu – pan Stanisław Dobrowolski – Burmistrz Miasta i Gminy Sobótki oraz współorganizator wydarzenia – Stowarzyszenie Odra-Niemen reprezentowane przez panią Ilonę Gosiewską – Prezesa Zarządu.

Najważniejszymi  gośćmi uroczystości byli jednak kombatanci – żołnierze podziemnego Państwa Polskiego. Głos zabrał płk Ryszard Filipowicz – Prezes Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy AK. Po przemówieniach Pan Pułkownik i Panowie Kapitanowie dokonali uroczystego odsłonięcia pomnika, który następnie, w asyście przybyłych księży został poświęcony przez księdza Dziekana Edwarda Jurka. Momentowi poświęcenia towarzyszyła modlitwa w intencji Rotmistrza Witolda Pileckiego i innych bohaterów II Konspiracji.

Kolejnym elementem ceremonii był apel pamięci żołnierzy walczących za wolną Polskę. Po apelu przybyłe delegacje złożyły wieńce i kwiaty. Część oficjalną zakończyła salwa honorowa I Pułku Strzelców i Artylerii Konnej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Sobótce i odpalenie rac przez kibiców Śląska. W części artystycznej wystąpił Andrzej Kołakowski – znany gdański bard, od lat przywracający pamięć o Żołnierzach Wyklętych. Zagrał utwór z płyty „Oskarżeni o wierność”.

Część muzyczna zakończyła całą uroczystość.

Organizatorzy i Fundatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i oprawy sobotniej uroczystości:

 1. gospodarzom terenu – przedstawicielom władz Sobótki za wsparcie inicjatywy,
 2. Księdzu Dziekanowi Edwardowi Jurkowi, ks. Zbigniewowi Słobodeckiemu, ks. Ryszardowi Staszakowi – za poświęcenie Kamienia Pamięci oraz modlitwę w intencji Rotmistrza i Żołnierzy Niezłomnych
 3. władzom wrocławskiego Oddziału PTTK,
 4. zarządcom Domu Turysty Pod Wieżycą,
 5. dyrekcji kopalni granitu Skalimex-Grantin w Sobótce,
 6. Studiu Graficznemu B-1 w Sobótce,
 7. ekipie portalu twojasobotka.eu
 8. pracownikom firmy pana Jana Libery,
 9. Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu,
 10. 1. Pułkowi Strzelców Konnych i Artylerii im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Sobótce ,
 11. dyrektorom szkół z Miasta i Gminy Sobótka za udział w uroczystości pocztów sztandarowych
 12. pracownikom Ślężańskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji,
 13. działaczom i wolontariuszom Stowarzyszenia Odra-Niemen,
 14. wrocławskiemu Radio Rodzina – patronowi medialnemu uroczystości,
 15. chórowi i jego kierownikowi – panu Wojciechowi Magnuckiemu,
 16. Jadwidze Szendzielorz za zgodę na wykorzystanie fragmentu wiersza,
 17. Dominikowi Szwedowskiemu za zaangażowanie w projekt,
 18. wszystkim dostojnym gościom i osobom biorącym udział w uroczystości.

Przy pomniku będzie miał swoją metę „Bieg Niezłomnych – Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, który odbędzie się w Sobótce 23 sierpnia 2014. ŚOKSiR, współorganizatorzy, sponsorzy i patroni zapraszają na wydarzenie. Więcej informacji na: http://biegniezlomnych.pl/

                                                                                                                            Eugeniusz Gosiewski

Stowarzyszenie Odra-Niemen

 

KK1U KK2U KK3U KK8U KK10U KK12U KK14U KK15U KK17U KK22U KK26U KK27U KK28U KK32U KK34U KK35U KK36U KK38U KK40U KK42U KK45U KK49U DSCN8975 DSCN8976 DSCN8977 DSCN8983 DSCN8986 DSCN8988 DSCN8990 DSCN8991 DSCN8993 DSCN8995 DSCN8996 DSCN8997 DSCN8998 DSCN8999 DSCN9000 DSCN9001 DSCN9002 DSCN9003 DSCN9004 DSCN9008 DSCN9010 DSCN9015 DSCN9017 DSCN9018 DSCN9020 DSCN9021 DSCN9022 DSCN9023 DSCN9025 DSCN9026 DSCN9031 DSCN9033 DSCN9034 DSCN9036 DSCN9037 DSCN9038 DSCN9039 DSCN9040 DSCN9041 DSCN9045 DSCN9048 DSCN9052 DSCN9053 DSCN9054 DSCN9055 DSCN9056 DSCN9058 DSCN9059 DSCN9063 DSCN9066 DSCN9069 DSCN9072 DSCN9074 DSCN9078 DSCN9083 DSCN9086 DSCN9088 DSCN9091 DSCN9096 DSCN9097 DSCN9099 DSCN9103 DSCN9106 DSCN9109 DSCN9111 DSCN9113 DSCN9115 DSCN9116 DSCN9117 DSCN9118 DSCN9119 DSCN9122 DSCN9124 DSCN9125 DSCN9127 DSCN9129 DSCN9130 DSCN9131 DSCN9132 DSCN9134 DSCN9135 DSCN9141 DSCN9142 DSCN9144

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *