Ruszył nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Termin składania wniosków do dnia 30 stycznia 2015r.

W ZWIĄZKU Z OGŁOSZONYM W DNIU 2 grudnia 2014 r. KONKURSOWYM NABORZE WNIOSKÓW, PRZEZWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ, W RAMACH PROGRAMU PROGRAM PRIORYTETOWY NFOŚiGW cz. 2) USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST”, BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA INFORMUJE, ŻE GMINA SOBÓTKA ZAMIERZA PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU ORAZ STARAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE DEMONTAŻU, ZBIERANIA, TRANSPORTU ORAZ UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIARAJĄCYCH AZBEST, Z TERENU PRYWATNYCH POSESJI !

Maksymalna możliwość dofinansowania może wynieść do 85 % ze środków WFOŚiGW oraz NFOŚiGW, jednak nie więcej niż 680 zł za tonę usuniętych odpadów. Warunkiem uruchomienia programu będzie decyzja o przyznaniu środków zewnętrznych Gminie Sobótka. W przypadku braku kwalifikacji wniosku Gminy, program nie będzie realizowany. 

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU jest:

–  Złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy kompletnego wniosku o przyznanie dofinansowania w terminie do
30 stycznia 2015 r.

–  Wniesienie wkładu własnego wynoszącego 15 % kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów (w terminie określonym przez Burmistrza).

 

 Uwaga! Zakup i montaż nowego pokrycia dachowego nie są objęte dofinansowaniem! Właściciel nieruchomości musi wykonać je we własnym zakresie.

 

 

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 71-335-12-39 a wzory wniosków i oświadczeń do pobrania na stronie www.bip.sobotka.pl, pokój nr 6 lub hol Urzędu.

 

Informacja o wyrobach zawierających azbest

 

Wniosek o dofinansowanie prac

 

 

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *