Sesja Rady Miejskiej

 

 

Sobótka, 28.06.2012r.

        BR.0002.23.2012

 

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)

z w o ł u j ę

 

23 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 6 lipca  2012r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy, sala nr 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 28 czerwca 2012r.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 21 maja do 15 czerwca 2012r.
 4. Analiza danych zawartych w oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych.
 5. Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Sobótki.
 6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2012r.
 7. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Garncarsko).
 8. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Wojnarowice).
 9. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Ręków).
 10. Uchwała w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony.
 11. Wolne wnioski i komunikaty.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami  uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.                        spokojnych

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *