Spotkanie w sprawie rozbudowy DK nr 8 – Sobótka 28.05.2019 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu oraz biuro projektowe Halcrow Group Sp. z o. o. Oddział w Polsce (JACOBS) zapraszają do udziału w prezentacjach publicznych dotyczących rozwiązań projektowych przedsięwzięcia pt.:

„Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości” – etap II zadania, STEŚ.

W Sobótce spotkanie konsultacyjne odbędzie się 28.05.2019 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Miasta i Gminy, sala nr 11. Przed spotkaniem, w godz. 10:00-16:00 będzie miał miejsce dyżur projektanta, podczas którego będzie można uzyskać odpowiedź na indywidualne pytania. Gminy Sobótka dotyczy plan sytuacyjny W2, oznaczony kolorem niebieskim.

Z materiałami dotyczącymi przebiegów wariantów wyżej wymienionego przedsięwzięcia można zapoznać się w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, gdzie można pobrać również ankiety. Więcej informacji na stronie internetowej: http://dk8.pl/spotkania-stes/ pod informacją “Materiały dla gminy Sobótka”.

 

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ