Udany 2014 rok w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych

 

Od początku roku gmina pozyskała ponad 7 mln zł. Wszystkie składane wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zostały ocenione pozytywnie i wybierane do dofinansowania. To ogromny powód do zadowolenia tym bardziej, że wśród realizowalnych przedsięwzięć są projekty strategiczne, których realizacja była odkładana w czasie ze względu na niewystarczające środki własne. Przypomnijmy, iż zostały pozyskane środki na rekultywację składowiska w Sobótce, obręb Strzegomiany (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko), budowę kanalizacji sanitarnej w Przezdrowicach i Świątnikach (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013), czy termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sobótce (Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013) – decyzja Zarządu Województwa Dolnośląskiego z 29 lipca b.r.

Skutecznie pozyskujemy środki w ramach Leadera na budowę oświetlenia ulicznego i plenerowych miejsc spotkań, dzięki czemu wzrośnie atrakcyjność turystyczna gminy i poszczególnych sołectw.

 

Szczegółowy wykaz pozyskanych dotacji prezentuje poniższa tabela.

 

Wykaz przyznanych dotacji gminie Sobótka w 2014 roku
(stan na 31.07.2014)

 

Lp.

Źródło finansowania

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania w zł

1

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych (dot. składowiska w Strzegomianach)

1.649.736 (w części dotyczącej gminy Sobótka)

2

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Sobótka w 2014r.

32.108

3

Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji

Usuwanie skutków powodzi z 2013r.:

  1. Remont zniszczonej kanalizacji burzowej f 800 o długości 0,32 km w miejscowości Nasławice.
  2. Remont oczyszczalni ścieków w Sobótce.
  3. Remont nawierzchni dróg gminnych na Osiedlu Hołubowiczów w Sobótce – etap I (ul. Stęczyńskiego 0,000 – 0,155 km i Augustianów 0,000 – 0,305 km)

600.000

4

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Konserwacja kultowej rzeźby "Mnicha" (ok. 700-400 r. p.n.e.)

30.000 zł

5

PROW na lata 2007-2013 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi: Przezdrowice i Świątniki

3.132.548

6

UMWD – Poprawa bezpieczeństwa
w  Województwie Dolnośląskim w roku 2014

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Sobótka i okolic poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń chemiczno – ekologicznych i napędem 4×4 dla OSP w Sobótce

 

87.000

7

UMWD – Odnowa Dolnośląskiej Wsi

Zagospodarowanie miejsc rekreacji w miejscowościach: Przemiłów, Rogów Sobócki i Sulistrowice

21 496

8

PROW na lata 2007-2013 – Leader – Odnowa i rozwój wsi

Budowa oświetlenia ulicznego w Przezdrowicach

28 058

9

PROW na lata 2007-2013 – Leader – Odnowa i rozwój wsi

Budowa plenerowego miejsca spotkań w Sulistrowiczkach

57 389

10

PROW na lata 2007-2013 – Leader – Małe projekty

Organizacja plenerowego miejsca spotkań w Strachowie

23 000

11

PROW na lata 2007-2013 – Odnowa i Rozwój Wsi

Budowa oświetlenia ulicznego
w Sulistrowiczkach

138.420

12

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce z wykorzystaniem energii odnawialnej

 

1 224 410,64

 

Razem

 

7.024.185,64 zł

 

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *