UWAGA!!! OD 1 KWIETNIA 2015 R. ZMIANY W NALICZANIU OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE

 

Informujemy mieszkańców gminy Sobótka, że w związku ze zniesieniem zwolnień podmiotowych od 1 kwietnia 2015 r. opłata za odpady komunalne naliczana będzie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Wszyscy właściciele nieruchomości, w których zamieszkuje więcej niż 4 osoby, obowiązani są do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 14 kwietnia 2015 r.  

 

Wszyscy właściciele nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę letniskową (zamieszkujący je czasowo) obowiązani są złożyć do 14 kwietnia 2015 r. nową deklarację, w związku ze zmianą sposobu obliczania opłaty za odpady komunalne, z  wyliczenia  opartego  na  ilości  zużytej wody w danej nieruchomości za okres 12 miesięcy  roku kalendarzowego bezpośrednio poprzedzającego rok składania deklaracji, na opłatę  ryczałtową za rok

 

Obowiązek wobec właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sobótka oraz właścicieli nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę letniskową do złożenia nowych deklaracji wynika z art. 6m. ust.2, art. 6j. ust.3b i ust.3c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.),  uchwały nr V/25/15 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tych opłat (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2015 r., poz. 1046), uchwały nr V/24/15 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2015 r., poz. 1045) oraz uchwały nr V/27/15 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2015 r., poz. 1048).

 

W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych w niej zawartych, burmistrz określa w drodze decyzji, wysokość opłaty, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody oraz górną stawkę za wywóz odpadów komunalnych.

 

NOWE DRUKI DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

 

 

segregacja_ulotka

 

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *