Włącz się w proces rewitalizacji Sobotki – wypełnij ankietę

 

Ankieta na temat działań związanych z rewitalizacją

 

 Szanowni Państwo,

 

Chcemy zmienić przestrzeń, w której żyjemy, chcemy nadać jej charakter miejsca przyjaznego i bezpiecznego dla mieszkańców i przedsiębiorców oraz atrakcyjnego dla licznych turystów. Rozpoczynamy prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta i Gminy Sobótka, który ma wskazać obszary zdegradowane, aby dzięki możliwości wykorzystania środków unijnych, poprawić m.in. warunki zamieszkania, wypoczynku, prowadzenia działalności gospodarczej. Liczymy na zaangażowanie przedstawicieli wszystkich sektorów społecznych w prace nad stworzeniem dokumentu. Prosimy o wypełnienie ankiety mieszkańców, właścicieli budynków mieszkalnych, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji. Pragniemy poznać Państwa opinię na temat  rewitalizacji terenów w naszej gminie.

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (wzajemnie powiązane przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne, gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe). Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów. Jest prowadzona dzięki zaangażowaniu interesariuszy (przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, właścicieli nieruchomości, organów władzy publicznej, itp.).

Zadania rewitalizacji to nie tylko remonty zniszczonych domów i kamienic, czy też wyłącznie ochrona zabytków. Dzisiejsza rewitalizacja obejmuje także złożone problemy środowiskowe, społeczne i rozwojowe, w tym kwestie ściśle związane z ideą zrównoważonego i trwałego rozwoju. Proces ten będzie działaniem kompleksowym i długotrwałym. Jest to program wieloletnich działań w sferze gospodarczej, społecznej i przestrzennej, który prowadzony będzie na rewitalizowanym terenie do 2025 roku. Efekty działań nie pojawią się od razu, dlatego tak ważnym jest przygotowanie długoletniego programu.

Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć do dnia 30.10.2015 r. do Urzędu Miasta i Gminy Sobótka drogą e-mail-ową, listownie lub wrzucić do oznakowanej skrzynki w Sekretariacie Urzędu.

 

KLIKNIJ TU, ABY POBRAĆ ANKIETĘ DO WYPEŁNIENIA (wersja w doc)

KLIKNIJ TU, ABY POBRAĆ ANKIETĘ DO WYPEŁNIENIA (wersja w pdf)

 

 

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *