Wybory samorządowe 2018 – zapraszamy kandydatów do prezentacji.

13 sierpnia 2018 zapadła decyzja o terminie wyborów samorządowych w 2018 roku. I tura odbędzie się 21 października, natomiast II tura dwa tygodnie później – 4 listopada 2018 r. W wyborach tych wybierani będą włodarze (wójtowie gmin, burmistrzowie, prezydenci miast) oraz radni dzielnicowi, gminni (w tym miejscy), powiatowi i wojewódzcy.

Tegoroczne wybory te będą odbywać się po znaczącej nowelizacji prawa wyborczego (obejmującego kodeks wyborczy oraz ustawę o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim i o ustroju m.st. Warszawy) wprowadzonej ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (weszła w życie 31 stycznia 2018)[2], którego najważniejszymi elementami są:

  • wprowadzono dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;
  • wydłużono z 4 do 5 lat kadencję organów samorządowych (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, rady gmin, powiatów i sejmiki województw);
  • ograniczenie jednomandatowych okręgów wyborczych do gmin do 20 tys. mieszkańców (wcześniej nie obowiązywały jedynie w miastach na prawach
  • powiatów oraz dzielnicach m.st. Warszawy);
  • ograniczenie możliwości głosowania korespondencyjnego jedynie dla osób niepełnosprawnych;
  • wprowadzenie dwóch rodzajów komisji obwodowych: jedna będzie organizować głosowanie, a druga ustalać wyniki głosowania;
  • zwiększenie uprawnień mężów zaufania i wprowadzenie instytucji obserwatorów społecznych

 

W gminie Sobótka wybierać będziemy burmistrza oraz radnych Rady Miasta i Gmina Sobótka.

Już dziś zapraszamy więc wszystkich kandydatów zamierzających wystartować w wyborach do przesyłania Swoich prezentacji wyborczych. Prezentacje te zostaną zamieszczone jednorazowo w sekcji Wybory samorządowe 2018 na www.TwojaSobotka.pl w kolejności alfabetycznej z uwzględnieniem podziału na poszczególne stanowiska. Wszystkie prezentacje zamieszczone zostaną nieodpłatnie.

Aby prezentacja została opublikowana musi spełniać poniższe wymagania oraz zawierać wszystkie wymagane elementy:

 

Prezentacje przesyłać należy na adres email: kontakt@twojasobotka.pl.

Zapraszamy!

Profesjonalny Coach – Marta Smolińska.
KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *