Wyniki oceny formalnej wniosku o dofinansowanie zadania pt. „Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce”

We wrześniu b.r. gmina Sobótka złożyła w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o dofinansowanie zadania pt. „Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce” do programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014”.

Na początku grudnia wpłynęła do UMiG w Sobótce informacja o zakończonej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie zadania. Wniosek o wartości całkowitej 6.844 tys. zł brutto i wnioskowanej kwocie  dofinansowania 5.817 tys. zł. został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i skierowany do oceny merytorycznej. Ostateczna decyzja w sprawie wyboru projektów do dofinansowania powinna zostać podjęta w I kwartale 2014r.

Realizację projektu zaplanowano od kwietnia 2014r. do stycznia 2016r. Zakres prac obejmuje przeprowadzenie prac budowlanych dotyczących przebudowy i modernizacji obiektów
w Sobótce (budynku głównego oraz sali widowiskowej) i wykonanie multimedialnej ścieżki poznawczej regionu Masywu Ślęży i Sobótki, wraz z utworzeniem portalu internetowego,
a przez to promocja gminy i masywu Ślęży.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie lepszej jakości i standaryzacja usług kulturalnych świadczonych przez Ślężański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce. Dzięki innowacyjnemu podejściu nastąpi: wzbogacenie oferty imprez kulturalnych, organizowanych każdego roku przez ŚOKSiR (festiwale, przeglądy muzyczne, koncerty, występy aktorów i muzyków, przedstawienia teatralne, występy kabaretów, projekcje filmów, wystawy, wernisaże, prezentacje multimedialne, warsztaty kulturalne i edukacyjne, kursy językowe), rozwój współpracy z zespołami działającymi na terenie gminy
 i zaprzyjaźnionymi z kraju i zagranicy, które uświetnią swoimi występami wiele imprez. Poprzez tak szerokie otwarcie się na działalność kulturalną, wspartych profesjonalną promocją, potencjał organizacyjny i intelektualny gminy Sobótka zostanie w pełni wykorzystany.

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *