Zakład Usług Komunalnych HADLUX Sp. z o.o.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W CHWILI OBECNEJ:

1. Prowadzenie Selektywnego Zbierania i Odbierania Odpadów Komunalnych, Odpadów Wielkogabarytowych, Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (RTV, AGD) z Gospodarstw Domowych i od Podmiotów Prowadzacych Działalność Gospodarczą na terenach:
Miasta i Gminy Sobótka,
Gminy Kobierzyce,
Gminy Jordanów Śląski,
Gminy Żórawina,

2. Prowadzenie Składowiska Komunalnego dla Miasta i Gminy Sobótka – obecnie:
Stacja Przeładunkowa Zmiesznych Niesegregowanych Odpadów Komunalnych,
Zaplecze do Selektywnej Zbiórki Odpadów,
Dobrowolny Punkt Gromadzenia Odpadów,

3. Całoroczne Letnie i Zimowe Oczyszczanie Ulic, Placów i Chodników

4. Prowadzenie Akcji Zimowej

5. Utrzymanie i Pielęgnacja Terenów Zieleni Miejskiej

6. Utrzymanie Cmentarza Komunalnego przy ul.Słonecznej w Sobótce

7. Usługi Transportowe i Sprzętowe:
Dowozy Dzieci do Szkół Autobusami,
Wynajem Sprzętu do Prac Ziemno – Budowlanych (Fadroma Ł-200;
koparko-ładowarka Ostrówek; podnośnik koszowy do 18 m wysięgu),

8. Inne Usługi jak :
Oznakowanie Pionowe i Poziome na Drogach Miejskich i Gminnych(posiadamy malowarkę),
Drobne Remonty i Naprawy Niespecjalistyczne Dróg i ich Nawierzchni,
Drobne Remonty i Naprawy Urządzeń Małej Architektury,
Wycinka, Przycinka Drzew z Podnośnika z Uprawnioną Ekipą,
Sprzedaż Pojemników na Nieczystości Stałe,
Selektywna Zbiórka Odpadów (do worków oraz kontenerów). 

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *